Analizatory chromu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania chromu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej i wód powierzchniowych.

W analizatorach serii EZ1000 i EZ2000 pomiar chromu odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1009 Chrom Cr(VI), rozpuszczony
- EZ2001 Chrom, całkowity
- EZ2301 Chrom, całkowity i chrom Cr(VI), rozpuszczony
- EZ2400 Chrom, całkowity i chrom Cr(VI), rozpuszczony i chrom Cr(III), rozpuszczony
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 500 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów EZ1000 i EZ2000 są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza różnych strumieni (od 1 do 8) pozwalająca na obniżenie kosztów w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W analizatorach serii EZ6003 oznaczanie rozpuszczonego chromu Cr(VI) odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 25 µg/L Cr(VI)

Opcje:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora chromu należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50