Przetwornik; pomiar wodoru ORBISPHERE 51x

Sterownik ORBISPHERE 51x współpracujący z czujnikami przewodnictwa ciepła właściwego ORBISPHERE zapewnia dokładne, selektywne i niezawodne pomiary H2.

System jest przeznaczony do monitorowania procesów w fazie ciekłej lub gazowej w szerokim zakresie zastosowań, między innymi w produkcji napojów i w procesie płukania płytek półprzewodnikowych w zakładach produkujących układy scalone.

Interfejs użytkownika jest wyświetlany na dużym, kolorowym ekranie dotykowym. Intuicyjne oprogramowanie upraszcza konfigurację parametrów procesu i alarmów w urządzeniu. W głównym oknie pomiarów wyświetlane są w sposób ciągły odczyty procesu w czasie rzeczywistym, wykres trendów czujnika, progi alarmowe, temperatura i częstotliwość występowania zdarzeń.

• Możliwość podłączenia do 3 wejść czujników zmniejsza koszty montażu i eksploatacji
• Wysoka dokładność i szybki czas reakcji gwarantują niezawodność i skuteczność monitorowania procesu.
• Odcięcie termiczne chroni czujnik w trakcie czyszczenia CIP lub w momencie wystąpienia nienormalnych warunków wysokiej temperatury
• Regulowane alarmy i wyjścia, które mają zapewnić, że każde ze zdarzeń wykraczające poza specyfikację zostanie zapisane
• Przenoszenie ustawień lokalnych i globalnych pomiędzy urządzeniami jest bardzo proste i realizowane za pomocą klienta USB lub hosta USB
• Możliwość zastosowania scentralizowanego system automatyki do wprowadzania zmian w produkcie za pośrednictwem interfejsu Profibus DP
• Opcjonalny zewnętrzny czujnik ciśnienia służy do pomiaru stężenia gazów w warunkach zmieniającego się ciśnienia
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50

Inne rodziny produktów