Zestawy do badania Coliform

Laboratoria badawcze firmy Hach do wykrywania ogółem obecności pałeczek okrężnicy dostarczają wszystkich niezbędnych urządzeń do badania obecności ogółem pałeczek okrężnicy i bakterii E. coli w terenie za pomocą membrany filtracyjnej (MF lub metody NPL najbardziej prawdopodobnej liczby). Zestawy zawierają także przenośny inkubator firmy Hach sprzęt wymagany do realizacji badań (np. worki na próbki, termometr).
Pożywkę mikrobiologiczną należy zamawiać oddzielnie.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50

Inne rodziny produktów