Prognosys

Prognosys to system diagnostyki predykcyjnej, który umożliwia proaktywne działania konserwacyjne poprzez sygnalizowanie konieczności wykonania prac eksploatacyjnych z wyprzedzeniem. Informuje, czy zmiany wartości wskazywanych przez urządzenia pomiarowe wynikają z wadliwego działania przyrządów, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

System Prognosys działa na platformie SC1000, wyświetlając dwa wskaźniki stanu dla każdego podłączonego urządzenia współpracującego z systemem Prognosys. Wskaźniki te dostarczają wymaganych informacji do planowania konserwacji prewencyjnej i unikania nieprzewidzianych awarii. Wskaźnik pomiaru monitoruje podzespoły przyrządu i na podstawie analizy zgromadzonych danych sygnalizuje z wyprzedzeniem konieczność przeprowadzenia konserwacji przed utratą wiarygodności pomiarów. Wskaźnik serwisowy odlicza liczbę dni do kolejnej czynności eksploatacyjnej.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50