Analizatory twardości serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania twardości całkowitej i twardości wapniowej w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

Analizatory twardości z serii EZ4000 są titratorami jednoparametrowymi:
- EZ4041 Twardość całkowita; metoda kalmagitowa/EDTA; standardowy zakres pomiaru: 0 - 1000 mg/L CaCO3
- EZ4043 Twardość całkowita; metoda kalmagitowa/EDTA z sondą zanurzeniową LED; standardowy zakres pomiaru: 0.05 - 10 mg/L CaCO3
- EZ4044 Twardość wapniowa; standardowy zakres pomiaru: 0 - 1000 mg/L CaCO3

Analizatory zasadowości z serii EZ5000 są titratorami wieloparametrowymi:
- EZ5002 Twardość całkowita i twardość wapniowa całkowita
- EZ5003 Twardość całkowita i zasadowość niezwiązana
- EZ5004 Twardość całkowita i zasadowość całkowita
- EZ5005 Twardość całkowita i zasadowość całkowita i zasadowość niezwiązana
- EZ5006 Twardość całkowita i twardość wapniowa całkowita i zasadowość całkowita i zasadowość niezwiązana
Standardowy zakres pomiaru
Twardość całkowita i twardość wapniowa: 10 - 1000 mg/L CaCO3
Zasadowość: 10 - 5000 mg/L CaCO3

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora twardości należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50