Bufory pH

Bufory kalibracyjne pH firmy Hach są dostępne w postaci roztworów barwnych lub bezbarwnych oraz w różnych rodzajach i rozmiarach opakowań: od 15 mL do 20 L. Bufory pH są również dostępne w postaci wygodnych torebek jednorazowego użytku (Singlet), a także saszetek zawierających odmierzoną ilość sproszkowanego odczynnika, które gwarantują świeżość i eliminację zanieczyszczeń, i można je stosować do prowadzenia analizy zarówno w placówce, jak i w terenie. Wszystkie bufory pH firmy Hach posiadają spójność pomiarową zgodną ze specyfikacją NIST, dzięki czemu zapewniają optymalną kalibrację elektrod pH z dokładnością ±0,02 pH w temperaturze temperaturze 25 °C. Dla każdego buforu firmy Hach dostępny jest certyfikat analizy. Aby go pobrać, należy na stronie internetowej www.hach.com wybrać kolejno opcje Support/Service – Certificate of Analysis, a następnie wprowadzić numer katalogowy produktu oraz numer serii.

Na potrzeby kluczowych zastosowań i potrzeb metrologicznych firma Hach oferuje wzorcowe roztwory buforowe pH spełniające normy IUPAC z certyfikatem zgodności i spójności pomiarowej wydanym przez laboratorium akredytowane firmy Hach (www.hach.com/coa). Certyfikat wskazuje dokładną wartość pH i powiązaną rozszerzoną niepewność pomiaru (k = 2). Roztwory buforowe pH o spójności pomiarowej wg skali pH IUPAC/NIST. Dzięki opakowaniom z aluminium cechuje je wyjątkowa trwałość.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50