Amperometryczny analizator chloru CL10 sc

Analizator chloru CL10 sc kontroluje proces dezynfekcji w czasie rzeczywistym bez użycia odczynników, zapewnia ciągłe odczyty, które wskazują zmianę warunków oczyszczania. Zakres pomiarowy 0-20 ppm umożliwia kontrolę procesu w wielu zastosowaniach dezynfekcji.

Analizator CL10 sc obsługuje funkcję automatycznej diagnostyki Cal Watch firmy Hach na wyłączność do ostrzegania użytkowników w sytuacji, gdy proces został zmienione lub urządzenie wymaga naprawy. Funkcje diagnostyczne ostrzegają o odchyleniach kalibracji chloru i pH, natomiast bezstykowy czujnik przepływu służy do powiadamiania o niedostatecznym przepływie próbki. Pomiar wolnego lub całkowitego chloru obsługiwany przez amperometryczny analizator, między innymi CL10 sc, nie wymaga odczynników, eliminuje potrzebę częstej jego wymiany i zarządzania strumieniem ścieków.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50