Przemysł

Pokaż wszystkie produkty


Dysponujemy szeroką ofertą technologii pomiarowych, zaspakajających wszelkie wymagania. Niezależnie od tego, czy są stosowanie do monitorowanie online czy do testowania laboratoryjnego, wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy i doskonale ze sobą współpracują. Oferujemy także najnowocześniejsze technologie komunikacyjne jak LINK2SC, umożliwiające kalibrację procesowych instrumentów pomiarowych bezpośrednio z fotometru laboratoryjnego oraz inne rozwiązania.


Komunalne oczyszczalnie ścieków

Branża chemiczna

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Bezproblemowa współpraca laboratoryjnych metod pomiarowych i metod online ułatwia optymalizację sterowania procesami, obniżając koszty energii i zapewniając stabilne wartości emisji.

Produkty tej branży

Aby procesy w branży chemicznej przebiegały płynnie, używana woda musi spełniać określone kryteria. Problemów przy produkcji seryjnej można uniknąć poprzez ciągłe monitorowanie i regulacje.

Produkty tej branży

Dostawca wody pitnej

Przemysł energetyczny

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analiza odgrywa zasadniczą rolę w utrzymywaniu zgodności z normami narzucającymi wysoką jakość i obowiązującymi przepisami. Zapewnia także stabilność procesów i zapobiega w ten sposób przestojom.więcej...

Produkty tej branży

Inwestycje w podzespoły stacji zasilających, takie jak turbiny, a także zatrzymania zakładów na okres prac konserwacyjnych są bardzo drogie. Niezawodne technologie pomiarowe zwiększają dostępność całewięcej...

Produkcja napojów

Artykuły spożywcze

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

W branży produkcji napojów, prawidłowe metody pomiarowe nie tylko zapewniają wymaganą jakość produkcji, ale także ułatwiają wykrywanie nieprawidłowości w procesie produkcji i zapobiegają przestojom.więcej...

Produkty tej branży

W przemyśle spożywczym obowiązują wysokie standardy jakości i higieny. Ciągłe monitorowanie wszystkich kroków produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla wychwytywania nieprawidłowości, zanim będą miały w

Produkty tej branży

Nauki przyrodnicze

Składowanie odpadów

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Wyjątkowo rygorystyczne wymagania przyjęte w obiektach zajmujących się naukami przyrodniczymi wymagają niezawodnych metod pomiarowych. Ich stałe stosowanie pozwala szybko wykrywać błędy w procesie pro.

Produkty tej branży

Składowiska odpadów są przedmiotem rygorystycznych regulacji prawnych dotyczących wypłukiwania, zatem precyzyjne i dokładne monitorowanie jest szczególnie ważne.

Produkty tej branży

Branża celulozowa i papiernicza

Galwanotechnika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Niezawodne metody pomiarowe są ważne dla kontroli jakości wody ściekowej.

Produkty tej branży

Niezawodne analizy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jakości produkcji w branży produktów metalowych. Ciągłe monitorowanie kąpieli galwanicznych zapobiega stratom.

Produkty tej branży

Biogaz (gaz biologiczny)

Elektronika

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentacja to bardzo delikatny proces biologiczny, którego prawidłowy przebieg wymaga specjalnych warunków. Regularne monitorowanie tych warunków ma zasadnicze znaczenie dla opłacalności produkcji.

Produkty tej branży

Branża elektroniczna cechuje się surowymi wymaganiami dotyczącymi jakości produktów. Nawet najmniejsze cząstki mogą prowadzić do wad produkcyjnych, zatem metody pomiarowe o wysokiej czułości mają kluc

Produkty tej branży

Gospodarstwa rybne

Trinkwasserversorgung

Zdrowie ryb zależy bezpośrednio od jakości wody — toteż analiza jest niezbędna. Sprzyja także ochronie zasobów, określając prawidłowe ilości paszy.

Produkty tej branży