Konserwacja czujników

Przestrzeganie zasad konserwacji, przechowywania i pierwszego użycia elektrod gwarantuje większą szybkość pomiarów, optymalną dokładność i dłuższy czas eksploatacji. Do głównych oznak wskazujących na konieczność wyczyszczenia lub konserwacji elektrody należą: długi czas stabilizacji, błędne lub niespójne odczyty oraz problemy z kalibracją elektrody. Niezależnie od tego, czy używasz szklanej elektrody pH, czujnika ORP czy sondy DO – opracowane przez firmę Hach odczynniki i poradniki do konserwacji elektrod pozwalają utrzymać elektrody w czystości i dają pewność wiarygodnych odczytów. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach dotyczących czyszczenia i konserwacji elektrod firmy Hach.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50