Całkowita liczba pożywek

Pożywki do oznaczania ogólnej liczby kolonii firmy Hach występują w kilku formach, w tym testery łopatkowe, probówki z agarem, butelki z bulionem sojowym. Testery łopatkowe są dwustronnymi preparatami przymocowanymi do nakrywki fiolki z wprasowanymi siatkami ułatwiającymi zliczanie przez przezroczystą fiolkę bez rozszczelnienia. Testery łopatkowe służą do wykrywania obecności bakterii tlenowych w drożdżach i pleśniach, całkowitej liczby pałeczek okrężnicy oraz w zastosowaniach dotyczących kontroli stanu sanitarnego. Pożywki HPC (Oznaczenie bakterii heterotroficznych HPC metodą płytkową) używane są do badania jakości wody w wodzie pitnej, systemach dystrybucji i basenach pływackich.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50