Zestawy do miareczkowania przez zliczanie kropli

Miareczkowanie jest prostym, łatwym i tanim testem wielu typowych parametrów, między innymi chloru, chlorku, rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla, siarczanów, azotu i formaldehydu. Zestawy można używać w terenie lub laboratorium do szybkiej kontroli wzorca. Wystarczy dodać roztwór miareczkowany do próbki aż do momentu zmiany barwy – obszerne instrukcje dołączone są do każdego zestawu.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50

Inne rodziny produktów