Analizatory fosforanów serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania fosforanów w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 pomiar fosforanów odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej
- EZ1031 Wanad, metoda żółta, standardowy zakres pomiaru:0 - 10 mg/L PO₄-P
- EZ1032, Molibden, metoda niebieska: standardowy zakres pomiaru: 0 - 1 mg/L PO₄-P

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora fosforanów należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50