Hach pomaga


Działamy w myśl zasady „czyny znaczą więcej niż słowa”. Dlatego właśnie powołaliśmy inicjatywę „Hach Helps”, która umożliwia naszym pracownikom niesienie pomocy zarówno potrzebującym z najbliższego otoczenia, jak i na całym świecie.

Kierowani naszymi wartościami i zasadami działamy na rzecz społeczności lokalnych i organizacji zajmujących się dostarczaniem czystej wody dla potrzebujących ludzi. Inicjatywa „Hach Helps” podjęła współpracę z wybranymi, równie oddanymi tej sprawie, organizacjami non-profit.

Water for People

Inicjatywa Water for People działa na rzecz rozwoju dostępności wysokiej jakości wody pitnej i urządzeń sanitarnych, które będą dostępne dla wszystkich i utrzymywane przez silne społeczności, przedsiębiorstwa i rządy. Inicjatywa Water for People, powołana w 1991 r., powstała na bazie American Water Works Association (AWWA) — największego naukowo-edukacyjnego stowarzyszenia non-profit zajmującego się gospodarką wodno-ściekową i oczyszczaniem wody.

Jak pomagamy: firma Hach od lat wspiera inicjatywę Water For People, zapewniając fundusze, urządzenia i wieloletnie doświadczenie. Firma Hach dołączyła do inicjatywy Water for People w odpowiedzi na klęski żywiołowe, aby pomóc w dostarczaniu czystej wody dla ludzi w potrzebie; uczestniczyła ona również we wdrażaniu nowych projektów wodno-sanitarnych na całym świecie.

Water Mission

Organizacja Water Mission zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie czystej wody, warunków sanitarnych i higieny (WASH) dla mieszkańców krajów rozwijających się oraz na obszarach dotkniętych katastrofami. Od momentu założenia w 2001 roku liczba członków na całym świecie wzrosła do ponad 250 osób w ramach stałych programów krajowych; organizacja dąży do pokonania globalnego kryzysu wodnego poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i inżynieryjnej wiedzy.

Jak pomagamy: oprócz zapewniania sprzętu i darowizn pieniężnych w następstwie globalnych katastrof, wieloletnia współpraca firmy Hach i organizacji Water Mission została ostatnio wzmocniona przez wprowadzenie corocznej inicjatywy Hach Walk for Water. Ma ona na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie globalnego kryzysu wodnego, jak również zbieranie datków na rzecz utworzenia trwałych systemów oczyszczania wody dla wszystkich społeczności, które walczą o przetrwanie.

United Way of Larimer County

Kampania United Way of Larimer County, wraz z partnerami społecznymi, darczyńcami i osobami wspierającymi, ma na celu wypracowanie długoterminowych rozwiązań o istotnym wpływie na społeczność w dziedzinie edukacji, dochodów i zdrowia.

Jak pomagamy: firma Hach od wielu lat wspiera kampanię United Way poprzez organizowanie różnego typu wydarzeń i zbiórek pieniężnych. Raz w roku organizowana jest tygodniowa akcja, podczas której pracownicy firmy Hach mają możliwość przekazywania części wynagrodzenia na cele charytatywne oraz uczestniczenia w różnych działaniach. Wszystkie dochody z tygodniowej akcji trafiają do United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Organizacja Boys & Girls Club of Larimer County daje szansę wszystkim młodym ludziom — zwłaszcza tym, którzy najbardziej tego potrzebują — stania się w pełni produktywnymi, odpowiedzialnymi i dbającymi o dobro innych obywatelami. Organizacja zapewnia bezpieczne miejsce, w którym bezbronne i pozbawione opieki dzieci mogą odkrywać swój potencjał i zdobywać umiejętności potrzebne do jego realizacji. Celem organizacji jest niesienie pomocy tym dzieciom, tak aby w przyszłości stały się lepszymi ludźmi i członkami społeczeństwa — liderami siły roboczej.

Jak pomagamy: współpraca firmy Hach z tą niezwykłą organizacją polega na zapewnianiu zarówno wsparcia finansowego i sponsoringu, jak i wolontariuszy gotowych udzielać się w wydarzeniach i akcjach organizowanych w ciągu roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest festiwal STEAMfest, odbywający się w północnej części Kolorado, podczas którego młodzi ludzie mają okazję spojrzeć na chemię z zupełnie innej perspektywy i świetnie się przy tym bawić.

The Matthews House

The Matthews House w północnej części Kolorado pomaga młodzieży i rodzinom osiągnąć samowystarczalność. Duża część młodzieży i rodzin, z którymi współpracuje ta organizacja, jest objęta działalnością wydziału usług społecznych, opieki zastępczej lub wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Organizacja ma do dyspozycji dwa ośrodki, w których oferuje się pomoc dla młodzieży i rodzin na szerszą skalę, mającą na celu ustrzeżenie ich przed skutkami przemocy i braku zainteresowania. Ośrodek edukacji i zatrudnienia The Matthews House został otwarty w kwietniu 2015 r. Zapewnienie pracy i szkoleń zawodowych ma na celu wprowadzenie ludzi na ścieżkę kariery, dzięki której będą mogli się utrzymać.

Jak pomagamy: do działań inicjatywy „Hach Helps” należy m.in. przekazywanie darowizn i delegowanie wolontariuszy podczas wielu wydarzeń sponsorowanych przez organizację The Matthews House. Niektóre wydarzenia zajmują się wspieraniem rodzin i dzieci poprzez zapewnianie posiłków, jak również oferowanie środków materialnych, potrzebnych do początkowej opieki nad dziećmi — aby zapewnić młodym rodzinom jak najlepszy start.

Kamerun

Pracownicy firmy Hach w Niemczech współpracowali z belgijską organizacją “Engineers without Frontiers”, aby pomóc społeczność w Kamerunie. W ramach tego projektu pracownicy zapewnili niezbędne fundusze na wybudowanie urządzenia do zbierania wody deszczowej podczas pory deszczowej. Dzięki temu zapewniono świeżą wodę dla uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły, a także wykorzystano ją do nawodnienia szkolnego ogrodu warzywnego. Ponadto zespół zorganizował sesje szkoleniowe na temat sposobu sprawdzania jakości wody oraz przeszkolono członków społeczności w zakresie budowy dodatkowych urządzeń do zbierania wody deszczowej.