Analizator TOC Hach BioTector B3500dw

Maksymalny czas pracy bezawaryjnej oraz niezawodność analizy OWO w aplikacjach z wodą pitną
W analizatorze BioTector B3500dw firmy Hach zastosowano unikatową technologię wymagającą konserwacji tylko co 6 miesięcy i zapewniającą czas pracy bezawaryjnej na poziomie 99,86%, gwarantując całkowitą pewność pomiarów OWO.

Wyjątkowa niezawodność
Dzięki unikatowej, zatwierdzonej przez EPA dwuetapowej, zaawansowanej technologii utleniania reaktor analizatora B3500dw z funkcją autoczyszczenia zapewnia maksymalną niezawodność.

Najniższy całkowity koszt posiadania
Przy czasie pracy bezawaryjnej na poziomie 99,86% wystarczy jedynie konserwacja co pół roku i uzupełnianie odczynników.

Bezpieczeństwo wody źródłowej
Technologia TSAO umożliwia analizę zawartych w źródle substancji organicznych niewykrywalnych dla technologii skanowania wykorzystujących promieniowanie UV.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50