Zawiesina cząstek stałych

Sonda zanurzeniowa Solitax sc z wycieraczką do pomiaru stężenia osadu
Urządzenia pomiarowe zawiesiny cząstek stałych firmy Hach służą do pomiaru stężenia cząstek stałych oraz mętności w wodzie zawierającej substancje niebezpieczne, wodzie pitnej, ściekach oraz w aplikacjach procesów przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego czyszczenia oraz opatentowaną technologię zwiększającą precyzję i dokładność pomiarów. Poniżej przedstawiono wszystkie urządzenia pomiarowe zawiesiny cząstek stałych.