Analizatory zasadowości serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania zasadowości w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

Analizatory zasadowości z serii EZ4000 są titratorami jednoparametrowymi:
- EZ4003 Zasadowość niezwiązana
- EZ4004 Zasadowość całkowita
Standardowy zakres pomiaru: 10 - 5000 mg/L CaCO3

Analizatory zasadowości z serii EZ5000 są titratorami wieloparametrowymi:
- EZ5001 Zasadowość całkowita i zasadowość niezwiązana
- EZ5003 Twardość całkowita i zasadowość niezwiązana
- EZ5004 Twardość całkowita i zasadowość całkowita
- EZ5005 Twardość całkowita i zasadowość całkowita i zasadowość niezwiązana
- EZ5006 Twardość całkowita i twardość wapniowa całkowita i zasadowość całkowita i zasadowość niezwiązana
Standardowy zakres pomiaru
Zasadowość: 10 - 5000 mg/L CaCO3
Twardość całkowita: 10 - 1000 mg/L CaCO3

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

Zasadowość może być także mierzona w połączeniu z lotnymi kwasami tłuszczowymi (LKT) w celu monitorowania pomiaru fermentacji. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej analizatora z serii EZ7200.

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora zasadowości należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50