Wzorce ISE

Opracowane przez firmę Hach roztwory wzorcowe do elektrod jonoselektywnych (ISE) umożliwiają dokładną kalibrację tego typu elektrod. Dostępne są w butelkach o pojemności 500 mL i 1 L i mają postać gotowych do użycia roztworów pokrywających standardowe stężenia do pomiarów ISE: 1, 10, 100 lub 1000 mg/L. Gdy wymagany jest węższy zakres analityczny, można je wykorzystać do przygotowania roztworów o innym stężeniu. Wszystkie roztwory wzorcowe ISE firmy Hach są zgodne ze specyfikacją NIST, dzięki czemu zapewniają optymalną kalibrację elektrod. Dla każdego roztworu wzorcowego ISE firmy Hach dostępny jest certyfikat analizy. Aby go pobrać, należy na stronie internetowej www.hach.com wybrać kolejno opcje Support/Service – Certificate of Analysis, a następnie wprowadzić numer katalogowy produktu oraz numer serii.
Dostępny jest także kompletny zestaw regulatorów siły jonowej (ang. Ionic Strengh Adjustor, ISA) odpowiadających poszczególnym parametrom mierzonym podczas analizy ISE. Dostępne w opakowaniach o różnych rozmiarach, w postaci saszetek z proszkiem lub roztworów.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50