Rurka MUG

Produkty MUG firmy Hach (4-metyloumbeliferyl-beta-D-glukuronid) zapewniają bezpieczną, przygotowaną i skuteczną metodę badania potwierdzającego obecność bakterii E. coli. Korzystanie z przygotowanej pożywki zmniejsza ryzyko zakażenia i fałszywych wyników dodatnich. Produkty MUG są dostępne z próbówkami lub bez nich.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50