Analizatory mętności

Analizatory mętności
Analizatory mętności firmy HACH znane są od lat i cenione za dokładność i niezawodność. Jako lider w dziedzinie pomiarów mętności online firma HACH oferuje pakiet analizatorów, gwarantujący właściwy wybór urządzenia do konkretnego zastosowania. Wszystkie analizatory mętności przedstawione są poniżej.
Laserowe mętnościomierze online TU5300sc/TU5400sc

Miernik mętności TU5300sc/TU5400sc

Mętnościomierz wysokiego zakresu SURFACE SCATTER 7 sc

Miernik mętności wysokiego poziomu Surface Scatter 7 sc