Analizatory żelaza serii EZ

Analizatory online z serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania żelaza w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary wodnej i energii cieplnej, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 i EZ2000 pomiar żelaza odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1023 żelazo Fe(II), rozpuszczone
- EZ1024 żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite
- EZ1302 żelazo Fe(II), rozpuszczone i żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite
- EZ1303 żelazo Fe(II), rozpuszczone i żelazo Fe(III), rozpuszczone i żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite
- EZ2005 żelazo, całkowite
- EZ2305 żelazo, całkowite i żelazo Fe(II), rozpuszczone
- EZ2306 żelazo, całkowite i żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite
- EZ2307 żelazo, całkowite i żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite i żelazo Fe(II), rozpuszczone
- EZ2308 żelazo, całkowite i żelazo Fe(II+III), rozpuszczone całkowite i żelazo Fe(II), rozpuszczone i żelazo Fe(III), rozpuszczone
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 1 mg/L

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora żelaza należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50