Przenośne mierniki analiz równoległych

Przenośne mierniki analiz równoległych
Analiza jakości wody. Usprawniona analiza.
Przenośne multimierniki analiz równoległych (PPA) firmy Hach umożliwiają jednoczesne przeprowadzanie pomiarów kolorymetrycznych i pomiarów z udziałem sondy, oszczędzając czas, zwiększając stabilność i upraszczając cały proces. Odczynniki Chemkey o zatwierdzonym przez firmę Hach składzie chemicznym dają pewność pomiarów.

Nowe parametry:
dostępne są obecnie nowe parametry: rozszerzony zakres dla chloru całkowitego (pomiar do 10 mg/L), połączony wolny i całkowity azot amonowy (zwolnienie miejsce na dodatkowy odczynnik Chemkey poprzez użycie jednego odczynnika do otrzymania dwóch różnych wyników)*, twardość dla wysokiego zakresu (90 - 750 mg/L CaCO3)
Dodatkowo sonda Intellical ORP jest teraz kompatybilna z multimiernikiem SL1000.

*Dostępny jako pakiet z odczynnikiem Chemkey do pomiaru monochloroaminy.