Hach BioTector B7000i Dairy analizator do pomiaru OWO

Analizator OWO BioTector B7000i Dairy firmy Hach jest najnowocześniejszym na rynku, niewymagającym konserwacji analizatorem OWO, który został zaprojektowany przede wszystkim w celu wykrywania strat produktu, zmniejszenia zużycia wody i zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.
Badania branżowe wykazały, że straty produktu w zakładach mleczarskich można zmniejszyć o ponad 15% przez zastosowanie dokładnego i wiarygodnego ciągłego pomiaru stężenia OWO. Zmniejszenie zużycia prądu i wody pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni i oszczędność nawet o 40%.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50