CLAROS              +48 71 717 77 77

Hach BioTector B7000i Dairy analizator do pomiaru OWO

Analizator OWO BioTector B7000i Dairy firmy Hach jest najnowocześniejszym na rynku, niewymagającym konserwacji analizatorem OWO, który został zaprojektowany przede wszystkim w celu wykrywania strat produktu, zmniejszenia zużycia wody i zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.
Badania branżowe wykazały, że straty produktu w zakładach mleczarskich można zmniejszyć o ponad 15% przez zastosowanie dokładnego i wiarygodnego ciągłego pomiaru stężenia OWO. Zmniejszenie zużycia prądu i wody pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni i oszczędność nawet o 40%.
 
Brak produktów dostępnych dla tej rodziny produktów.