Analizator fosforanów Phosphax sigma

Analizator analogowy Phosphax sigma firmy Hach do bardzo precyzyjnego określania łącznego stężenia fosforu i ortofosforanów w oparciu o metodę niebieską wykorzystującą molibdenian fosforu zgodnie z normą EN 1189. Szybka dostępność wartości pomiaru w ciągu 10 minut, włącznie z mineralizacją.

Fotometr procesowy Phosphax sigma stale analizuje dwa parametry P na przemian. Metoda służy do eliminacji fosforanów, których poziom jest kontrolowany na podstawie stężenia ortofosforanów oraz do monitorowania wartości granicznej na wyjściu na podstawie zawartości całkowitego fosforu.

Próbki zawierające cząstki muszą być homogenizowane przed umieszczeniem w fotometrze procesowym, np. przy użyciu sondy do poboru próbek i jednostki kontrolnej do dostarczania próbek i homogenizacji.

Każdy analizator Phosphax sigma 2 zawiera 2 analogowe wyjścia prądowe i 2 przekaźniki bezpotencjałowe. Opcjonalnie są dostępne cyfrowe wyjścia Modbus lub Profibus DP.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50

Inne rodziny produktów