Czujniki przewodności

Czujniki przewodności
W rodzinie przemysłowych czujników przewodności firmy HACH LANGE zastosowano innowacyjną technologię eliminującą problemy z polaryzacją i powłoką elektrod, które występują w trudnych warunkach przemysłowych. Czujniki obsługują technologię plug-and-play, która upraszcza procedury konfiguracji i umożliwia stosowanie różnych wariantów montażu czujników. Wszystkie przemysłowe czujniki przewodności są pokazane poniżej.
Analizator Przewodności Kationowej 9523

2 czujniki przewodności
2 komory przepływowe, kable
Pomiary przewodności całkowitej
Pomiary przewodności kwasowej (kationowej)
Pomiary pH poprzez sondę dyferencyjną przewodności
Kompatybilny z NaOH, NH3