Analizatory cynku serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania cynku w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wód powierzchniowych.

W analizatorach EZ1040 pomiar rozpuszczonego cynku odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 1 mg/L

Opcje:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie całkowitego i rozpuszczonego cynku odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6010 Cynk Zn(II), rozpuszczony
- EZ6104 Cynk Zn(II), rozpuszczony i kadm Cd(II), rozpuszczony
- EZ6106 Cynk Zn(II), rozpuszczony i ołów Pb(II), rozpuszczony
- EZ6109 Cynk Zn(II), rozpuszczony i kadm Cd(II), rozpuszczony i ołów Pb(II), rozpuszczony
- EZ6208 Cynk, całkowity
- EZ6303 Cynk, całkowity i kadm, całkowity
- EZ6305 Cynk, całkowity i ołów, całkowity
- EZ6308 Cynk, całkowity i kadm, całkowity i ołów, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów EZ6xxx są następujące:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora cynku należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50