Pożywki odwodnione

Firma Hach oferuje różnorodne pożywki do zastosowań w badaniach mikrobiologicznych, w tym pożywki odwodnione, agar odżywczy, buliony, kwasy, woda do rozcieńczeń, wskaźnik sterylizacji i odczynniki. Połączone tych produktów z wiedzą fachową firmy Hach na temat badań mikrobiologicznych pomaga praktycznie w hodowli ekonomicznych własnych odżywek w laboratorium do zastosowań pobierania próbek w warunkach standardowych lub niestandardowych. Instrukcje dotyczące mieszania są dołączone do każdej butelki. Pożywki odwodnione do różnych zastosowań obejmują między innymi m-Endo, substancje odżywcze, trypsyny i m-Green.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50