Moduł IO9000

• Moduł IO9004: analogowe wyjścia i wejścia 0/4...20 mA
Moduł IO9004 jest wyposażony w 3 analogowe wyjścia 0/4...20 mA i 2 analogowe wejścia 0/4...20 mA. Wyjścia służą do podłączenia systemów SCADA, służących do przekazywania informacji o zdarzeniach dotyczących próbki lub rejestracji danych. Wejścia mogą służyć do pobierania odczytów z zewnętrznych czujników jakości wody lub przepływomierzy. Standardowa pamięć samplera AS950 jest w stanie zarejestrować wszystkie takie dane zewnętrzne.

• Wysokonapięciowe przekaźniki IO9001 lub IO9004 i wyjścia cyfrowe
Moduł IO9004 zawiera 4 wysokonapięciowe wyjścia przekaźnikowe, natomiast moduł IO9001 zawiera jedno. Te przekaźniki służą do sygnalizacji alarmów lub zdarzeń i można je zaprogramować do przełączania linii napięcia głównego zasilania AC w celu kontroli funkcji zwiększenia mocy. Przykłady zastosowania to lampka ostrzegawcza lub sygnał dźwiękowy, przełączanie zaworu przekierowania lub bramki albo sygnał kontrolny do innego urządzenia. Dodatkowo moduł IO9004 zawiera 4 wyjścia cyfrowe umożliwiające zależną od zdarzenia kontrolę systemów SCADA i PLC.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50