Claros-Icon-Instrument-Management-NO-CIRCLE.png

Claros Instrument Management

Opóźniona konserwacja urządzenia, łączność i korelacja pomiędzy różnymi urządzeniami mogą wprowadzać niepewność do pomiarów i procesów oczyszczania. System zarządzania urządzeniami Claros zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych przestojów i niepewności pomiarów, co pozwala mieć większe zaufanie do wyników analizy wody w obiekcie.

Zobacz rozwiązania Claros

Które wyzwania związane z zarządzaniem urządzeniami Cię niepokoją?Czy martwisz się o przestoje i koszty konserwacji lub czy wiesz, kiedy przyrządy wymagają konserwacji?

Dzięki diagnostyce predykcyjnej można być bardziej proaktywnym w zakresie konserwacji. To zasługa dostępu do praktycznych informacji uzyskanych dzięki czujnikom, takich jak wiedza o zbliżającej się potrzebie przeprowadzenia konserwacji i wymiany filtrów, a także alarmów, które ostrzegają o możliwości nieudanej kalibracji.


Odpowiednie rozwiązania:

System diagnostyki predykcyjnej Prognosys

Prognosys to oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej, które umożliwia proaktywną konserwację w celu uniknięcia niepotrzebnych przestojów. Dwa wskaźniki stanu dostarczają informacji wymaganych do planowania konserwacji predykcyjnej i unikania nieprzewidzianych przestojów. Wskaźnik pomiaru monitoruje kondycję aparatury i zanim pomiary stracą wiarygodność, sygnalizuje konieczność przeprowadzenia konserwacji. Wskaźnik serwisowy odlicza liczbę dni do terminu wymaganej czynności eksploatacyjnej.

Bądź pewnien, czy zmiany wartości wskazywanych przez przyrządy pomiarowe wynikają z nieprawidłowego działania urządzeń, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej

Mobile Sensor Management

Rozwiązanie Mobile Sensor Management umożliwia wyświetlanie pomiarów i stanu przyrządów w dowolnym czasie i miejscu na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dołączone oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej Prognosys monitoruje wewnętrzne elementy urządzenia i śledzi wymagania serwisowe. Następnie rozwiązanie Mobile Sensor Management powiadamia użytkownika o zbliżających się czynnościach konserwacyjnych lub identyfikuje problemy wymagające natychmiastowej interwencji. Dostarcza również prostych wskazówek, które dają operatorom i kierownictwu zakładu pewność, że konserwacja jest wykonywana prawidłowo.

Dzięki rozwiązaniu Mobile Sensor Management można uniknąć nieoczekiwanych przestojów i mieć zaufanie do wyników pomiarów jakości wody.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Computer-Icon.png

Oprogramowanie Mobile Sensor Management

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej


Czy potrafisz określić, gdzie leży problem?

Gdy coś w obrębie urządzenia lub procesu wymaga uwagi, nasze rozwiązania do diagnostyki predykcyjnej wyświetlają konkretne komunikaty o błędach, dzięki czemu można dokładnie określić miejsce występowania problemu.


Odpowiednie rozwiązania:

System diagnostyki predykcyjnej Prognosys

System Prognosys dokładnie monitoruje stan urządzeń i ich serwisowanie. Jeśli coś się wydarzy, będzie dokładnie wiadomo, od czego zacząć rozwiązywanie problemów, a użytkownik uniknie frustracji i marnowania czasu.

Będziesz wiedzieć, czy zmiany wartości wskazywanych przez przyrządy pomiarowe wynikają z nieprawidłowego działania urządzeń, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej

Mobile Sensor Management

Rozwiązanie Mobile Sensor Management firmy Hach obejmuje przede wszystkim system diagnostyki predykcyjnej Prognosys, który nie tylko pomaga określić, gdzie leży problem, ale także zapewnia dostęp do procedur kalibracji i konserwacji i odpowiednich instrukcji, eliminując niepewność podczas rozwiązywania problemów i konserwacji. Ponadto pełny system Mobile Sensor Management daje pewność, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i natychmiast powiadomi Cię, gdyby któreś z urządzeń wymagało uwagi.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Computer-Icon.png

Oprogramowanie Mobile Sensor Management

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej


Czy masz dostęp do danych swojej oczyszczalni z dowolnego miejsca?

Dostęp do danych z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Web w dowolnym momencie pozwala sprawdzić stan sprzętu lub zdalnie monitorować obiekty, w których nie ma operatora. Ten poziom łączności pozwala natychmiast otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co wymaga uwagi.


Odpowiednie rozwiązania:

Odpowiednie rozwiązania:

Rozwiązanie Mobile Sensor Management umożliwia wyświetlanie pomiarów i stanu przyrządów w dowolnym czasie i miejscu na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dołączone oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej Prognosys monitoruje wewnętrzne elementy urządzenia i śledzi wymagania serwisowe. Następnie rozwiązanie Mobile Sensor Management powiadamia użytkownika o zbliżających się czynnościach konserwacyjnych lub identyfikuje problemy wymagające natychmiastowej interwencji. Dostarcza również prostych wskazówek, które dają operatorom i kierownictwu zakładu pewność, że konserwacja jest wykonywana prawidłowo.

Dzięki rozwiązaniu Mobile Sensor Management można uniknąć nieoczekiwanych przestojów i mieć zaufanie do wyników pomiarów jakości wody.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Computer-Icon.png

Oprogramowanie Mobile Sensor Management

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej


Czy to była zmiana w wodzie czy w urządzeniu?

Rozwiązania Claros Instrument Management umożliwiają skorelowanie odczytów laboratoryjnych i procesowych w czasie rzeczywistym, a także prostą weryfikację i regulację pomiarów urządzeń procesowych z użyciem laboratoryjnych wartości referencyjnych. Można także wyświetlać dane trendów, aby wprowadzać korekty w czasie rzeczywistym. Wszystko to jest dostępne na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, łącznie z opcją ładowania danych offline i automatycznej synchronizacji po przywróceniu usługi.


Odpowiednie rozwiązania:

Mobile Sensor Management

Rozwiązanie Mobile Sensor Management umożliwia wyświetlanie pomiarów i stanu przyrządów w dowolnym czasie i miejscu na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Dołączone oprogramowanie do diagnostyki predykcyjnej Prognosys monitoruje wewnętrzne elementy urządzenia i śledzi wymagania serwisowe. Następnie rozwiązanie Mobile Sensor Management powiadamia użytkownika o zbliżających się czynnościach konserwacyjnych lub identyfikuje problemy wymagające natychmiastowej interwencji. Dostarcza również prostych wskazówek, które dają operatorom i kierownictwu zakładu pewność, że konserwacja jest wykonywana prawidłowo.

Dzięki rozwiązaniu Mobile Sensor Management można uniknąć nieoczekiwanych przestojów i mieć zaufanie do wyników pomiarów jakości wody.

Sensor-Icon.png

Czujnik i/lub analizator

Analyzer-Icon.png

Sterownik

Computer-Icon.png

Oprogramowanie Mobile Sensor Management

Twoje
rozwiązanie

 
Czytaj więcej Czytaj mniej

Dostępne parametry

Amoniak i monochloramina†, azot amonowy, przewodność*, tlen rozpuszczony, azotany, związki organiczne*, ORP*, ortofosforany, pH*, krzemionka†, poziom osadu, całkowita zawartość cząstek stałych, mętność

* Tylko Mobile Sensor Management † Tylko Prognosys

“Pracownicy niebędący technikami obsługi przyrządów mogli zalogować się zdalnie i rozwiązywać problemy. W jednym z przypadków operator przebywający w odległości 30 mil od oczyszczalni był w stanie rozwiązać problem z urządzeniem za pośrednictwem MSM. To ogromna oszczędności czasu dla zespołu O&M”

— Miasto Lawrence, Kansas (USA)

Brzmi ciekawie? Sprawdź, co Claros może dzisiaj zrobić dla Ciebie.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?