Analizatory chlorków serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania chlorków w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach EZ1005 pomiar chlorków odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej.
Standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L
Opcje zakresu pomiaru:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie

W analizatorach chlorków serii EZ3000 wykorzystywana jest bezpośrednia analiza ISE:
- EZ3003, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L
- EZ3004, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L
- EZ3005, standardowy zakres pomiaru: 100 - 1000 mg/L

W analizatorach chlorków serii EZ3500 wykorzystywany jest pomiar ISE ze standardowym dodatkiem:
- EZ3503, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L
- EZ3504, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L
- EZ3505, standardowy zakres pomiaru: 100 - 1000 mg/L

Opcje zakresu pomiaru analizatorów EZ 3000 i 3500:
- Kalibracja na poziomie 25 lub 50% standardowego zakresu

Analizatory chlorków EZ4006 są titratorami jednoparametrowymi:
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 500 mg/L
Opcje zakresu pomiaru: kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora chlorków należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50