Analizatory amonu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania amonu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 pomiar amonu odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1002, metoda Berthelota, standardowy zakres pomiaru: 0 - 1 mg/L NH4-N
- EZ1003, metoda Nesslera, standardowy zakres pomiaru: 0 - 2 mg/L NH4-N
Opcje do serii EZ1000 są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie

W analizatorach serii EZ3000 wykorzystywana jest bezpośrednia analiza ISE:
- EZ3000, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L NH4-N
- EZ3001, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L NH4-N

W analizatorach serii EZ3500 wykorzystywany jest pomiar ISE ze standardowym dodatkiem:
- EZ3500, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L NH4-N
- EZ3501, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L NH4-N
- EZ3502, standardowy zakres pomiaru: 100 - 1000 mg/L NH4-N
Opcje do serii EZ3000 i 3500 są następujące:
- Kalibracja na poziomie 25% (EZ3001, EZ3501, EZ3502) lub 50% standardowego zakresu

Analizatory z serii EZ4000 są titratorami jednoparametrowymi o szerokim zakresie pomiarowym:
- EZ4005, standardowy zakres pomiaru: 0 - 5000 mg/L NH4-N

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50