NASZE MARKI

Od ponad 80 lat rozwój firmy Hach wynika po części z dołączania do niej różnych liderów na rynku pomiaru jakości wody. Dzięki tym markom firma Hach oferuje klientom na całym świecie najlepsze produkty, pomoc wiodących w branży ekspertów, jak również lokalne wsparcie techniczne.

Marki produktów:
Analizatory ogólnego węgla organicznego (OWO) do zastosowań wody ultraczystej.
Analizatory online wykorzystujące 1 przyrząd i 5 technologii do pomiaru ponad 100 parametrów, od aluminium do cynku.
Czujniki do pomiaru pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, mętności, chloru itp.
Rozwiązania do wstrzykowej analizy przepływowej (FIA) i chromatografii jonowej na potrzeby analizy jonowej.
Homeland Security
Technologies
Jakość i bezpieczeństwo wody od źródła do kranu.
Paski testowe do suchych odczynników chemicznych (AquaChek, SteriChek)
Unikalna technologia do pomiarów zawartości substancji organicznych online o najwyższej trwałości i niezawodności

Platforma do badania jakości wody Danaher:

Seria strategicznych przejęć przez Danaher Corporation doprowadziła do powstania zróżnicowanego portfolio firm zajmujących się pomiarem jakości wody, które — działając w ramach ujednoliconej platformy — znacząco wpływają na podejście klientów do zasobów wodnych.

Razem dostarczamy precyzyjne instrumenty i zaawansowane technologie oczyszczania, aby pomóc w analizie, oczyszczaniu, uzdatnianiu i gospodarowaniu wodą na całym świecie, od miejskiej wody pitnej i oczyszczalni ścieków po jeziora, strumienie i oceany.




Przodujemy w rozwoju rozwiązań w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody, ścieków, ziemi i powietrza metodami chemicznymi oraz za pomocą filtracji i światła ultrafioletowego (UV).
Zanurzeniowe przepływomierze AV ścieków do kanałów otwartych.
Opatentowana technologia filtracyjna do usuwania cząsteczek z wody wodociągowej i przemysłowej wody procesowej.
Innowacyjna technologia filtrów do usuwania cząsteczek z miejskiej i przemysłowej wody procesowej.
Systemy zbudowane z myślą o środowisku morskim, zapewniające filtrację i dezynfekcję za pomocą światła UV w jednym kompaktowym urządzeniu.
Systemy skoncentrowane na dezynfekcji wody w domach, budynkach wielorodzinnych, zakładach produkcyjnych, na polach kempingowych, w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i szpitalach.




Rozwiązania w zakresie monitorowania jakości środowiska wodnego
Sondy i wyświetlacze do monitorowania jakości wody.
Przyrządy do wdrażania monitorowania składników odżywczych (długookresowego i na miejscu) na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych..
Przyrządy i platformy do pomiaru parametrów oceanograficznych w środowisku morskim.
Czujniki i systemy do badań oceanograficznych i monitorowania jakości środowiska wodnego.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie uzdatniania wody przemysłowej.


Przepływomierze, dane i analizy do odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania gospodarką wodno-ściekową


Rozwiązania membranowe dla zakładów wodociągowych.