Claros Collect

Oprogramowanie Claros Collect – prostota zbierania precyzyjnych danych terenowych – część inteligentnego systemu uzdatniania wody Claros.

Claros pozwala na ręczne wprowadzanie danych za pośrednictwem urządzenia z dostępem do internetu. Weryfikacja danych odbywa się w momencie ich wprowadzania poprzez, więc w przypadku, gdy wartości znajdują się poza oczekiwanym zakresem, generowane jest ostrzeżenie. Claros Collect eliminuje konieczność wypełniania papierowej dokumentacji. Po wprowadzeniu danych są one natychmiast dostępne dla innych użytkowników, co zmniejsza ryzyko błędów powstających podczas przepisywania i czas oczekiwania na dane. Dzięki temu zespoły pracujące w terenie i w biurze są niezwłocznie informowane o potencjalnych zmianach jakości wody/ścieków. Taki natychmiastowy dostęp do danych pozwala na szybsze podjęcie decyzji.

- Możliwość zbierania danych niezależnie od dostępności Internetu. W przypadku braku łączności dane terenowe są zapisywane w urządzeniu do momentu połączenia z Internetem, a następnie synchronizowane i konsolidowane w centralnej bazie danych Claros.
- Dostęp do danych z każdego miejsca, w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia, w tym na smartfonie, tablecie i komputerze. Wszystkie dane są konsolidowane, porządkowane i dostępne w postaci arkuszy i wykresów, co umożliwia ich natychmiastową analizę.
- Dodawanie i przeglądanie danych laboratoryjnych i terenowych. Claros Mobile Sensor Management (MSM) pozwala użytkownikom na porównywanie i tworzenie trendów wartości procesowych na podstawie danych laboratoryjnych i terenowych.

Claros Collect pozwala przełożyć zebrane dane na efektywne działania. Zyskaj większą pewność, wyeliminuj wątpliwości. Poznaj zalety Claros.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50