Analizatory aluminium serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania aluminium w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary wodnej i energii cieplnej, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 i EZ2000 pomiar aluminium rozpuszczonego i całkowitego odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1001 Aluminium Al(III), rozpuszczone
- EZ2000 Aluminium, całkowite
- EZ2300 Aluminium, całkowite i Aluminium Al(III), rozpuszczone
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 150 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50