System testów kuwetowych LCK


LCI400

ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-1000 mg/L O₂

Kontakt
    
LCI500

ChZT ISO 15705, test kuwetowy, 0-150 mg/L O₂

Kontakt
    
LCK1414

Test kuwetowy ChZT 5-60 mg/L O₂

Kontakt
LCK314 Test kuwetowy ChZT 15-150 mg/L O₂ Kontakt LCK614 Test kuwetowy ChZT 50-300 mg/L O₂ Kontakt LCK714 ChZT, test kuwetowy, 100-600 mg/L O₂ Kontakt
LCK514 Test kuwetowy ChZT 100-2000 mg/L O₂ Kontakt LCK114 Test kuwetowy ChZT 150-1000 mg/L O₂ Kontakt LCK014 Test kuwetowy ChZT 1 000-10 000 mg/L O₂ Kontakt
LCK914 Test kuwetowy ChZT 5-60 g/L O₂ Kontakt LCK385 Test kuwetowy OWO (metoda przepłukiwania) 3-30 mg/L C Kontakt LCK386 Test kuwetowy OWO (metoda odpędzania) 30-300 mg/L C Kontakt
LCK387 Test kuwetowy OWO (metoda odpędzania) 300-3000 mg/L C Kontakt LCK380 Ogólny węgiel organiczny, test kuwetowy, (metoda różnicowa), 2-65 mg/l C Kontakt LCK381 Ogólny węgiel organiczny, test kuwetowy, (metoda różnicowa), 60-735 mg/l C Kontakt
LCK554 Test kuwetowy BZT5 0,5-12,0 mg/L O₂ Kontakt LCK555 Test kuwetowy BZT5 4 -1650 mg/L O₂ Kontakt LCK302 Test kuwetowy amoniaku 47-130 mg/L NH₄-N Kontakt
LCK303 Test kuwetowy amoniaku 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Kontakt LCK304 Test kuwetowy amonu 0,015-2,0 mg/L NH₄-N Kontakt LCK305 Test kuwetowy amoniaku 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Kontakt
LCK502 Test kuwetowy azotanu amonowego 100 - 1800 mg/L NH₄-N, 25 testów Kontakt
LCK411 Test kuwetowy aktywności Anammox, 0 - 1000 mAbs, 25 testów Kontakt
LCK343 Test kuwetowy azotynów 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 testów Kontakt
LCK339 Test kuwetowy azotanów, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Kontakt LCK340 Test kuwetowy azotanu 5-35 mg/L NO₃-N Kontakt LCK541 Test kuwetowy azotynu śladowego 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Kontakt
LCK341 Test kuwetowy azotynu 0,015- 0,6 mg/L NO₂-N Kontakt LCK342 Test kuwetowy azotynu 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Kontakt LCK138 Laton Test kuwetowy całkowitego azotu 1-16 mg/L TNb
Kontakt
LCK238 Laton Test kuwetowy całkowitego azotu 5-40 mg/L TNb
Kontakt LCK338 Laton Test kuwetowy całkowitego azotu 20-100 mg/L TNb
Kontakt LCK348 Test kuwetowy orto/całkowitego fosforanu 0,5-5,0 mg/L PO₄-P
Kontakt
LCK349 Test kuwetowy fosforanu (orto/całkowitego) 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Kontakt LCS349 Test kuwetowy fosforanu śladowego (orto/całkowitego) 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Kontakt LCK350 Test kuwetowy fosforanu (orto/całkowitego) 2,0 -20,0 mg/L PO₄-P
Kontakt
LCK049 Ortofosforany, test kuwetowy, 1,6-30 mg/L PO₄-P
Kontakt LCK1814 Test kuwetowy ChZT dla słonej wody, 7 - 70 mg/L O₂ Kontakt LCK1914 Test kuwetowy ChZT do wody słonej, 70 - 700 mg/L O₂, 25 testów Kontakt

LCK332

Anionowe środki powierzchniowo czynne, test kuwetowy, 0,05-2,0 mg/L

Kontakt
    
LCK432

Test kuwetowy anionowych środków powierzchniowo czynnych, 0,1–4,0 mg/L

Kontakt
    
LCK331

Kationowe środki powierzchniowo czynne, test kuwetowy, 0,2-2,0 mg/L

Kontakt
LCK333 Test kuwetowy niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 0,2-6,0 mg/L Kontakt LCK433 Niejonowe środki powierzchniowo czynne, test kuwetowy, 6-200 mg/L Kontakt LCK334 Niejonowe środki powierzchniowo czynne, test kuwetowy, 0.1-20.0 g/l Kontakt

LCK354

Sebro, test kuwetowy, 0,04-0,8 mg/l Ag

Kontakt
    
LCK355

Srebro, test kuwetowy, 5-2500 mg/l Ag

Kontakt
    
LCK301

Aluminium, test kuwetowy, 0,02-0,5 mg/l Al

Kontakt
LCK307 Bor, test kuwetowy, 0,05-2,5 mg/L B Kontakt LCK308 Kadm, test kuwetowy, 0,02-0,3 mg/l Cd Kontakt LCK213 Chrom (kwaśne kąpiele), test kuwetowy, 0.5–5.0 g/l CrO₃ (I) i 50–450 g/l CrO₃ (II) Kontakt 
LCK313 Test kuwetowy chromu (III i VI) 0,03-1,0 mg/L Cr Kontakt LCS313 Test kuwetowy chromu (III i VI) śladowego 0,005-0,25 mg/L Cr Kontakt LCK229 Kąpiele galwaniczne kwaśnej miedzi, test kuwetowy, 2-100 mg/L Cu Kontakt
LCK329 Test kuwetowy miedzi 0,1-8,0 mg/L Cu Kontakt LCK529 Miedź śladowa, test kuwetowy, 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 testów Kontakt LCK320 Test kuwetowy żelaza (II / III), 0,2-6,0 mg/L Fe Kontakt
LCK521 Test kuwetowy śladów żelaza, 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 testów Kontakt LCW021 Żelazo śladowe, zestaw reagentów, 0,005-2,0 mg/L Fe Kontakt LCK228 Test kuwetowy potasu, 5-50 mg/l K Kontakt
LCK328 Potas, test kuwetowy, 8-50 mg/L K Kontakt LCK326 Magnez, test kuwetowy, 0,5-50 mg/L Mg Kontakt LCW032 Zestaw odczynników manganu 0,2 - 5 mg/L / 0,02 - 1,0 mg/L Mn Kontakt
LCW532 Zestaw odczynników manganu 0,005 - 0,5 mg/L Mn Kontakt LCK330 Test kuwetowy molibdenu, 3-300 mg/l Mo Kontakt LCK237 Nikiel, test kuwetowy kąpiele kwaśne, 5-120 g/l Ni Kontakt
LCK337 Test kuwetowy niklu 0,1-6,0 mg/L Ni Kontakt LCK537 Nikiel śladowy, test kuwetowy, 0,05-1,0 mg/l Ni Kontakt LCK306 Ołów, test kuwetowy, 0,1-2,0 mg/l Pb Kontakt
LCK359 Cyna, test kuwetowy, 0,1-2 mg/l Sn Kontakt LCK360 Test kuwetowy cynku 0,2-6,0 mg/L Zn Kontakt LCS360 Test kuwetowy cynku śladowego 0,02-0,8 mg/L Zn Kontakt
LCK364 Test kuwetowy cyrkonu, 6-60 mg/L Zr Kontakt LCK549 Test kuwetowy ortofosforanów, 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 testów Kontakt LCW632 Zestaw odczynników manganu 0,005 - 0,7 mg/L Mn Kontakt

LCK311

Test kuwetowy chlorków 1-70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl-

Kontakt
    
LCK315

Test kuwetowy cyjanki 0,01-0,6 mg/L CN

Kontakt
    
LCK319

Cyjanki (łatwo uwalniające się), test kuwetowy, 0,03-0,35 mg/l CN⁻

Kontakt
LCK323 Fluorki, Test kuwetowy, 0,1-2,5 mg/L F Kontakt LCK153 Test kuwetowy siarczany 40-150 mg/L SO₄ Kontakt LCK654 Siarczyny, test kuwetowy, 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontakt
LCW054 Zestaw reagentów siarczyny 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontakt LCK653 Siarczki, test kuwetowy, 0,1-2,0 mg/L S²⁻ Kontakt LCW053 Zestaw odczynników, siarczki 0,1 - 2,0 mg/L S²⁻ Kontakt

LCK300

Alkohol, test kuwetowy, 0,01-0,12 mg/l

Kontakt
    
LCK241

Test kuwetowy jednostek goryczy (MEBAK) ≥ 2 BU

Kontakt
    
LCK388

Węglany/dwutlenek węgla, test kuwetowy, 55-550 mg/L CO₂

Kontakt
LCK240 Jod fotometryczny, test kuwetowy (MEBAK) Kontakt LCK242 Diketony wicynalne, test kuwetowy, 0,015-0,5 mg/l Diacetyl Kontakt LCK345 Fenol, Test kuwetowy, 0,05-5,0 mg/L Kontakt
LCW025 Zestaw reagentów hydrazyny 0,01-2,0 mg/L N₂H₄ Kontakt LCW028 Zestaw reagenta krzemionki 0,01-0,8 mg/L SiO₂ Kontakt LCS028 Zestaw odczynników do oznaczania kwasu krzemionkowego (zakres wysokiej zawartości) 0,8 - 100 mg/L SiO₂ Kontakt
LCW250 Środki redukujące w wodzie kotłwoej 0.05–1.0 mg/l DEHA Kontakt LCK427 Test kuwetowy twardości resztkowej wody 0,02-0,6 °dH Kontakt LCK327 Test kuwetowy twardości wody 1-20° dH Kontakt
LCW510 Zestaw reagenta chloru/ozonu 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl2 Kontakt LCK310 Test kuwetowy chlor/ozon/dwutlenek chloru Kontakt LCK410 Chlor wolny, test kuwetowy, 0,05-2,0 mg/l Cl₂ Kontakt
LCW058 Test pipetowy nadtlenku wodoru 1 - 10 g/L H₂O₂ Kontakt LCK357 Skrobia, test kuwetowy, 2-150 mg/L Kontakt LCK346 Fenol, test kuwetowy, 5-150 mg/L Kontakt
LCK362 Pojemność kwasowa - KS4.3, test kuwetowy, 0,5-8,0 mmol/L Kontakt LCK365 Test kuwetowy kwasów organicznych 50-2500 mg/L Kontakt LCK318 Aktywnośc osadu (TTC), test kuwetowy Kontakt
LCK390 AOX, test kuwetowy, 0,05-3,0 mg/l Kontakt LCK325 Formaldehyd,test kuwetowy, 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontakt LCS325 Test kuwetowy formaldehydu śladowego 0,01-1,0 mg/L H₂CO
Kontakt
LCK425 Formaldehyd,test kuwetowy - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontakt LCS425 Test kuwetowy formaldehydu śladowego, ISO 12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO
Kontakt LYW185 Test kuwetowy z destylacją mentolu 0,5-15 mg mentol/100 mL
Kontakt
LCK394 Test kuwetowy indeksu nadmanganianowego 0,5 - 10 mg/L O₂ (ChZT-Mn) Kontakt