Analizatory ATP serii EZ

Analizatory serii EZ7300 umożliwiają monitorowanie online obciążenia mikrobiologicznego wody na podstawie ATP (adenozynotrifosforanu). Typowe zastosowania to analiza wody procesowej, wody pitnej oraz wytwarzanie pary wodnej i energii cieplnej.

Rozróżnienie między żywą a nieżywą biomasą jest możliwe w ramach standardowego zakresu pomiaru 0,5 - 200 pg/mL.

Opcje są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50