Analizatory siarczków serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania siarczków w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wód powierzchniowych.

W analizatorach serii EZ3000 wykorzystywana jest bezpośrednia analiza ISE:
- EZ3017, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L
- EZ3018, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L

W analizatorach serii EZ3500 wykorzystywany jest pomiar ISE ze standardowym dodatkiem:
- EZ3518, standardowy zakres pomiaru: 1 - 10 mg/L
- EZ3519, standardowy zakres pomiaru: 10 - 100 mg/L
- EZ3520, standardowy zakres pomiaru: 100 - 1000 mg/L

Opcje do EZ3xxx:
- Kalibracja na poziomie 25 lub 50% standardowego zakresu

Analizatory siarczków serii EZ4000 są titratorami jednoparametrowymi:
EZ4032 Siarczek, standardowy zakres pomiaru: 0 - 1000 mg/L

Opcje do EZ4xxx:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora siarczków należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50