Analizatory lotnych kwasów tłuszczowych serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania lotnych kwasów tłuszczowych w wodzie. Zastosowania to beztlenowe oczyszczanie ścieków, beztlenowe oczyszczanie osadu i reaktory beztlenowe o skali pilotowej.

Ważne produkty pośrednie metanogenezy
Wpływają na obciążenie, sprawność i stabilność operacyjną procesu
Akumulacja lotnych kwasów tłuszczowych ma działanie toksyczne na kultury bakterii ze względu na nieunikniony spadek pH, zwłaszcza w przypadku bakterii metanogennych (aktywnych w wąskim zakresie pH)

Analizatory LKT z serii EZ7200 są titratorami jednoparametrowymi przeznaczonymi specjalnie do monitorowania (mokrych) beztlenowych komór fermentacyjnych.
EZ7200 LKT, 10 - 500 mg/L w przeliczeniu na octany
EZ7201 LKT, 20 - 1000 mg/L w przeliczeniu na octany
EZ7202 LKT, 100 - 5000 mg/L w przeliczeniu na octany
EZ7203 LKT, 500 - 10 000 mg/L w przeliczeniu na octany
EZ7250 LKT, 10 - 500 mg/L w przeliczeniu na octany, wodorowęglany 0 - 50 meq/L lub 5000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3, zasadowość całkowita i częściowa 0 - 50 meq/L lub 5 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3
EZ7251 LKT, 20 - 1,000 mg/L w przeliczeniu na octany, wodorowęglany 0 - 50 meq/L lub 5 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3, zasadowość całkowita i częściowa 0 - 50 meq/L lub 5 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3
EZ7252 LKT 100 - 5,000 mg/L w przeliczeniu na octany, wodorowęglany 0 - 100 meq/L lub 10 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3, zasadowość całkowita i częściowa 0 - 100 meq/L lub 10 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3
EZ7253 LKT 500 - 10,000 mg/L w przeliczeniu na octany, wodorowęglany 0 - 100 meq/L lub 10 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3, zasadowość całkowita i częściowa 0 - 100 meq/L lub 10 000 mg/L w przeliczeniu na CaCO3

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W większości zastosowań wymagane jest preparowanie próbek przy użyciu systemu próbkowania/filtrowania EZ9130. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora LKT należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50