Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Skuteczne rozwiązania do zarządzania danymi są kluczem do skutecznego zarządzania procesami. Rozwiązanie Claros Data Management umożliwiają konsolidację danych i przeglądanie ich w dowolnym momencie na dowolnym urządzeniu, zwiększając współpracę w całym obiekcie. Umożliwiają wizualizację danych za pomocą wykresów i narzędzi statystycznych służących do identyfikacji trendów. Zapewniają także wyjątkowo proste raportowanie i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Zobacz rozwiązania Claros

Które rozwiązania do zarządzania danymi są dla Ciebie odpowiednie?Czy potrzebne dane są rozproszone w różnych arkuszach programu Excel, bazach danych historycznych SCADA oraz bazach danych laboratoryjnych?

Zbieranie kluczowych danych z różnych źródeł danych laboratoryjnych, procesowych i terenowych, w tym baz danych historycznych SCADA, LIMS oraz laboratoriów komercyjnych. Możliwość gromadzenia danych terenowych w dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca. Wykonywanie obliczeń specyficznych dla branży przy użyciu połączonych zestawów danych.


Odpowiednie rozwiązania:

Claros Data Management

Claros Data Management przesyła dane pomiarowe do centralnego, bezpiecznego miejsca, pozwalając uzyskać pełny obraz całej działalności. Mechanizm kalkulacji dla poszczególnych branż umożliwia ponadto obliczanie szczegółowych danych dotyczących zgodności z przepisami, takich jak średnie tygodniowe, współczynniki CT i inne, w tym obsługę kwalifikatorów danych.


Claros Collect

Claros Collect pozwala na ręczne wprowadzanie danych za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Weryfikacja danych odbywa się w miejscu ich wprowadzenia, a jeśli wartości są poza oczekiwanym zakresem, generowane jest ostrzeżenie. Rozwiązanie eliminuje konieczność wypełniania papierowej dokumentacji. Po wprowadzeniu dane są natychmiast dostępne dla innych użytkowników, co zmniejsza ryzyko powstania błędów przy przepisywaniu i skraca czas oczekiwania na dane. Dzięki temu zespoły pracujące w terenie i w biurze są niezwłocznie informowane o potencjalnych zmianach jakości wody/ścieków. Taki natychmiastowy dostęp do danych pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.Czy możesz łatwo wizualizować i porównywać duże ilości danych, aby podejmować decyzje?

Bez względu na to, czy chodzi o porównanie pomiarów laboratoryjnych, procesowych i terenowych czy próbę identyfikacji trendów w danych, wizualizacja i interpretacja są prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.


Odpowiednie rozwiązania:

Claros Data Management

Zdefiniowane przez użytkownika pulpity nawigacyjne umożliwiają wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności w postaci mierników i wykresów, które zapewniają szybki dostęp do informacji o stanie urządzeń. Wykresy ad-hoc umożliwiają użytkownikom szybką wizualizację dowolnych punktów danych z dowolnego źródła w dowolnym zakresie dat. Aby wyświetlić parametry laboratoryjne w zestawieniu z danymi procesowymi, wystarczy wybrać punkty i wskazać zakres danych. Następnie można szybko dodać punkty lub zmienić zakres danych, aby zwizualizować je w inny sposób.


Claros Collect

Dane wyświetlane w postaci tabelarycznej lub prostych wykresów pozwalają na graficzne przedstawienie całego procesu.Czy możesz łatwo tworzyć raporty wymagane przez przepisy, które przesyła się bez wątpliwości?

Czy możesz tworzyć raporty procesów/biznesowe, potrzebne do komunikacji z interesariuszami?

Łatwo zbieraj wszystkie dane do raportowania. Twórz raporty kontroli procesu i porównuj dane laboratoryjne z danymi w terenie, a następnie ściągaj wszystkie dane dotyczące zgodności z przepisami w jednym, łatwym do przeglądania formacie. Szybko twórz eksploracyjne widoki, aby łatwo rozwiązywać problemy.


Odpowiednie rozwiązania:

Claros Data Management

Dzięki wbudowanej obsłudze złożonych wymagań raportowania, która obejmuje obsługę kwalifikatorów danych, średnich tygodniowych, średniej geometrycznej i wielu wartości, raportowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.


Claros Collect

Konfigurowalne arkusze umożliwiają użytkownikom wybieranie dowolnych parametrów, a także łatwe przewijanie między miesiącami i przeglądanie szczegółowych danych. Proste jest również eksportowanie do programu Excel.Czy masz pewność, że zapisywane dane są w 100% prawidłowe?

Claros Data Management i Claros Collect mogą pomóc w eliminacji błędów u źródła poprzez weryfikację wpisów pod kątem zgodności z logicznymi granicami ustalonymi dla poszczególnych parametrów.


Odpowiednie rozwiązania:

Claros Data Management

Wszystkie dane są weryfikowane podczas ich wprowadzania. Wartość wykraczająca poza oczekiwane zakresy jest natychmiast oznaczana. Ponadto wszystkie działania związane z danymi (np. wprowadzanie, edycja, usuwanie) są zapisywane w dzienniku audytowym, co umożliwia pełną identyfikowalność.


Claros Collect

Dzięki Claros Collect wszystkie dane są zatwierdzane podczas ich wprowadzania. Wartość wykraczająca poza oczekiwane zakresy jest natychmiast oznaczana. Ponadto zachowywany jest pełny dziennik audytowy, który obejmuje lokalizację, czas i osobę zaangażowaną w gromadzenie danych, a system pozwala tylko upoważnionym użytkownikom na wprowadzanie, edytowanie i analizowanie danych.


“Claros Data Management firmy Hach zapewniło analizę wykraczającą poza ramy wymagane przez przepisy. Informacje o stacjach pomp, zużyciu energii i wykorzystaniu materiałów oraz analiza kosztów to tylko niektóre z trendów wyznaczonych w celu poprawy optymalizacji. Nowe pytanie nie brzmi »Czy możemy analizować dane?«, tylko »Które dane chcesz analizować?”

— Gwinnet County, Georgia (USA)

Brzmi ciekawie? Sprawdź, co Claros może dzisiaj zrobić dla Ciebie.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?