Zestawy do badań Color Disc

Wzorce barw oparte na metodzie wizualnego porównania (dobór barw) służą do określenia stężenia. Wystarczy dodać odczynniki do próbki, obracać koło wzorca do momentu dopasowania barwy próbki do barwy wzorca, a następnie odczytać stężenie pokazane w oknie.

Każdy test z kołem wzorca barw firmy Hach obejmuje sprzęt, odczynniki i instrukcje – wszystko w solidnej torbie przenośnej. Dostępne parametry to między innymi chlor, pH, żelazo, krzemionka i azot.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50

Inne rodziny produktów