Analizatory manganu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania manganu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 i EZ2000 pomiar manganu rozpuszczonego i całkowitego odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1025 Mangan Mn(II), rozpuszczony
- EZ2003 Mangan, całkowity
- EZ2303 Mangan, całkowity; Mn(II), rozpuszczony
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 1 mg/L

Opcje do wszystkich analizatorów EZ1000 i EZ2000 są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza różnych strumieni (od 1 do 8) pozwalająca na obniżenie kosztów w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie manganu rozpuszczonego i całkowitego odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6006 Mangan Mn(II), rozpuszczony
- EZ6204 Mangan, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 50 µg/L

Opcje:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza różnych strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora manganu należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy ub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50