Analizatory miedzi serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania miedzi w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach serii EZ1000 i EZ2000 pomiar miedzi odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1010 Miedź Cu(II), rozpuszczona, standardowy zakres pomiaru: 0 - 3 mg/L
- EZ1011 Miedź Cu(II), rozpuszczona, standardowy zakres pomiaru: 0 - 5 mg/L
- EZ2002 Miedź, całkowita, standardowy zakres pomiaru: 0 - 3 mg/L
- EZ2302 Miedź, całkowita i miedź Cu(II), rozpuszczona, standardowy zakres pomiaru: 0 - 3 mg/L

Opcje do wszystkich analizatorów EZ1000 i EZ2000 są następujące:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie miedzi odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6004 Miedź Cu(II), rozpuszczona
- EZ6103 Miedź Cu(II), rozpuszczona i kadm Cd(II), rozpuszczony
- EZ6108 Miedź Cu(II), rozpuszczona i kadm Cd(II), rozpuszczony i ołów Pb(II), rozpuszczony
- EZ6302 Miedź, całkowita i kadm, całkowity
- EZ6307 Miedź, całkowita i kadm, całkowity i ołów, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje do analizatorów EZ6000 są następujące::
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora miedzi należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50