Inne branże

Pewność podczas podejmowania trudnych decyzji

Każdy rodzaj produkcji przemysłowej ma wspólne cele: wytwarzanie produktów wysokiej jakości, które spełniają wymagania Klientów i pozwalają osiągnąć odpowiednią wydajność procesową. Odpowiednie rozwiązania analityczne zapewniają jakość produktów i pomagają zoptymalizować procesy produkcyjne ; dotyczy to uzdatniania wody, ochrony środowiska oraz zgodności z przepisami i normami.

Codzienne wybory dotyczą produktów, dostosowania produkcji lub sposobu rozwiązywania problemów. Dokładne dane są niezbędne w każdej dziedzinie. Dlatego szukając rozwiązań z zakresu analizy warto wybrać te, które dadzą pewność w momencie podejmowania trudnych decyzji.

Kliknij ilustrację, aby zobaczyć dostępne rozwiązania.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Kontrola jakości w celu zapewnienia zgodności produktów ze specyfikacjami i spełniania przez nie wymogów ­dotyczących okresu trwałośc :

 • Pojemność kwasowa / zasadowa
 • Barwa cieczy (np. oleju)
 • Colour number of liquids (e.g. oil)
 • Cyjanki
 • Analiza enzymatyczna (np. zawartość glukozy, fruktozy)
 • Metale (np. miedź, ołów, nikiel)
 • Oznaczanie wilgoci (metodą Karla Fischera)
 • Azotany, azotyny, całkowita zawartość azotun
 • Kwasy organiczne
 • Cząstki stałe
 • Wartość pH
 • Fenol
 • Środki powierzchniowo czynne
 • Mętność

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Kontrola jakości w celu zapewnienia zgodności produktów ze specyfikacjami i spełniania przez nie wymogów ­dotyczących okresu trwałości

 • Pojemność kwasowa / zasadowa
 • Chlorki
 • Barwa cieczy (np. oleju)
 • Cyjanki
 • Analiza enzymatyczna (np. zawartość glukozy, fruktozy)
 • Metale (np. miedź, ołów, nikiel)
 • Oznaczanie wilgoci (metodą Karla Fischera)
 • Azotany, azotyny, całkowita zawartość azotu
 • Kwasy organiczne
 • Cząstki stałe
 • Wartość pH
 • Fenol
 • Środki powierzchniowo czynne
 • Mętność

OWO (Ogólny węgiel organiczny) : Ocena wydajności produkcji, monitorowanie procesów, takich jak CIP, oraz wykrywanie strat produktu w celu ­kontroli kosztów


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Kontrola jakości w celu zapewnienia zgodności produktów ze specyfikacjami i spełniania przez nie wymogów ­dotyczących okresu trwałości

 • Pojemność kwasowa / zasadowa
 • Chlorki
 • Barwa cieczy (np. oleju)
 • Cyjanki
 • Analiza enzymatyczna (np. zawartość glukozy, fruktozy)
 • Metale (np. miedź, ołów, nikiel)
 • Oznaczanie wilgoci (metodą Karla Fischera)
 • Azotany, azotyny, całkowita zawartość azotu
 • Kwasy organiczne
 • Cząstki stałe
 • Wartość pH
 • Fenol
 • Środki powierzchniowo czynne
 • Mętność

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Chlor całkowity, niezwiązany : Ocena wydajności procesu, kontrola dozowania środków biobójczych oraz kosztów.

Przewodność: Kontrola jakości, proste sprawdzenie jakości wody na wlocie.

Twardość: Ocena wydajności produkcji, sprawdzenie wpływu na koszty obróbki wstępnej lub możlliwości odkładania się kamienia/osadu w zakładzie.

Wartość pH: Ocena wydajności zakładu, sprawdzenie pod kątem potencjalnych ­korozji

OWO : Ocena wydajności produkcji, sprawdzenie potencjalnego wpływu ­niejonowych związków organicznych na odkładanie się osadu

Mętność : Kontrola jakości, sprawdzenie wydajności filtracji i jakości mikro- biologicznej


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Ocena wydajności zakładu, kontrola dozowania odtleniaczy zmniejszających korozję:

 • Tlen
 • Fosforany
 • Sód

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • Wartość pH
 • Przewodność
 • Potencjał redoks

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie i ­optymalizacja wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • Przewodność
 • Przepływ
 • Składniki pokarmowe
 • Tlen
 • Wartość pH
 • Poziom osadu
 • Ciała stałe
 • OWO

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

 A

Uzdatnianie i oczyszczanie wody

 B

Wytwarzanie pary / energii elektrycznej i chłodzenie

 C

Neutralizacja

 D

Biologiczne oczyszczanie ścieków

 1

Dostawa

 2

Produkcja

 3

Wysyłka