Nowości produktów   |  Wszystkie wiadomości

Bufory i roztwory standardowe !!!

lipca 27, 2010

Certyfikowane roztwory buforowe do każdych aplikacji Roztwory buforowe!HACH LANGE oferuje szerokie spektrum roztworów buforowych do pH i przewodności.

  •         Certyfikowane wg IUPAC standardy w szczelnych opakowaniach
  •         Oznakowane kolorami roztwory buforowe w butlach 500 ml
  •         Roztwory buforowe SINGLET - 1 jednostkowe.


Pomiary i porównania stanowią codzienność w naszej pracy. Najczęściej mierzoną wartością jest wartość pH. Aby zapewnić prawidłowe wartości pomiaru, czujniki pomiaru wartości pH muszą być regularnie kalibrowane. Nieprawidłowo skalibrowany czujnik stano- wi istotne źródło błędów. Certyfikowane roztwory buforowe, produkowane w akredytowanym przez Niemiecką Radę Akredytacyjną (DAR) laboratorium kalibracyjnym HACH LANGE, gwarantują najwyższą niezawodność. Do tego należy doliczyć gwarantowaną trwałość zgodnie ze standardami IUPAC: Dzięki specjalnej technice pakowania zamknięte roztwory są przydatne do użycia aż przez 4 lata.

Indywidualny certyfikat dla każdego roztworu wzorcowego

W każdej zamkniętej puszce z roztworem kalibracyjnym firmy HACH LANGE znajduje się kompletny certyfikat świadczący o zgodności z podanymi standardami. Zaświadczenie o zgodności odpowiada wymaganiom dyrektywy ISO 31 i zawiera wiele ważnych informacji dotyczących wartości pH lub przewodności, np.:

Numer partii (LOT-Nr)
Numer partii jest ważnym elementem nontroli jakości. Oznaczenie identyfikuje proces produkcyjny, w ramach którego został wyprodukowany roztwór kalibracyjny przy zastosowaniu identycznych składników.

Trwałość
Data przydatności określa czas, w którym gwarantowana jest odpowiednia jakość certyfikowanej wartości pH.

Wcześniejsze artykuły/wiadomości