CLAROS              +48 71 717 77 77

Sterowanie w czasie rzeczywistym (RTC)

Rozwiązania RTC (Real Time Control) firmy Hach są kompletnymi systemami gotowymi do natychmiastowego użycia, które służą do regulacji procesów uzdatniania w czasie rzeczywistym, utrzymują zgodność instalacji z wymogami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Kontrolowanie procesu jeszcze nigdy nie było tak proste.

System RTC-P optymalizuje procesy chemiczne usuwanie fosforu poprzez regulację dozowania środków chemicznych w czasie rzeczywistym dzięki ciągłemu pomiarowi stężenia i przepływu fosforanów, co pozwala utrzymać spójne wartości fosforanów w ściekach oraz udoskonalić system kontroli fosforanów w procesach chemicznych poprzez zmniejszenie zużycia środków chemicznych na niespotykaną skalę.

System RTC-N optymalizuje procesy nitryfikacji poprzez regulację stężenia DO w czasie rzeczywistym dzięki ciągłemu pomiarowi obciążenia soli amonowych, co pozwala utrzymać spójne wartości soli amonowych w ściekach oraz udoskonalić system kontroli parametru DO poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na niespotykaną skalę. System RTC-N ze szczególnym przeznaczeniem do biologicznych oczyszczalni ścieków z ciągłym napowietrzaniem, obsługiwany przez sterownik pracujący w otwartej i zamkniętej pętli sterowania zapewnia optymalne napowietrzanie ścieków na podstawie zadanej nastawy soli amonowych.

System RTC-N/DN ze szczególnym przeznaczeniem do rowów cyrkulacyjnych i sekwencyjnych reaktorów periodycznych SBC optymalizuje usuwanie azotu poprzez określanie optymalnego czasu prowadzenia nitryfikacji i denitryfikacji opartej na ciągłym pomiarze stężenia amoniaku i azotanów.

Procesy zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych nigdy jeszcze nie odbywały się tak płynnie. Stosowanie systemów RTC-ST i RTC-SD do kontroli dozowania polimerów w czasie rzeczywistym ułatwia obniżanie kosztów ich dozowania przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji biogazu i redukcji wymaganych czynności serwisowych oraz stopnia niepewności związanej z obsługą technologii przetwarzania osadów ściekowych.

Pełna kontrola procesu
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50