Kolorymetryczny analizator chloru CL17sc

Czy potrzebujesz niezawodnej analizy chloru w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesu dezynfekcji lub raportowania do organów nadzorczych?
Analizator chloru CL17sc firmy Hach spełniający standardy branżowe wykorzystuje chemiczną analizę kolorymetryczną DPD do monitorowania w sposób ciągły zawartości wolnego i całkowitego chloru w wodzie. Analizator CL17sc będzie działać bez nadzoru przez 30 dni i jest zgodny z amerykańską normą EPA 40 CFR 141.74. Comiesięczną konserwację analizatora CL17sc można przeprowadzić w kilka minut, obejmuje ona wymianę odczynników i czyszczenie komórki kolorymetrycznej. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia, a wyświetlane na ekranie instrukcje krok po kroku dotyczące wszystkich rutynowych czynności konserwacyjnych dają pewność, że zadanie zostanie wykonane prawidłowo, bez pominięcia żadnych kluczowych czynności.

Czy szukasz rozwiązania, któremu można zaufać w różnych warunkach próbkowania?
Metoda analityczna analizatora CL17sc nie jest zależna od zmian w stężeniu chloru, pH próby, temperatury, przepływu ani ciśnienia. Oferuje wiarygodniejsze i dokładniejsze pomiary, a w porównaniu z innymi metodami wymaga od operatora mniejszej liczby czynności.

Czy poświęcasz zbyt dużo czasu na rozwiązywanie problemów z obecnym analizatorem chloru?
Model CL17sc jest wyposażony w kompleksowy zestaw funkcji diagnostycznych, które pomagają zapobiegać przestojom. Dzięki wbudowanemu przepływomierzowi, trójkolorowemu kontrolerowi stanu, wskaźnikom cyklu pomiarowego, ekranowi kolorymetru i menu diagnostycznemu wyświetlanym na ekranie można poświęcić mniej czasu na identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Czy potrzebujesz analizatora online, który może również mierzyć poziom stężenia nadmanganianu?
Model CL17sc nadaje się również do stałych pomiarów resztkowego stężenia nadmanganianu. Badania laboratoryjne i terenowe pokazują możliwości analityczne analizatora w zakresie określania stężenia nadmanganianu w wodzie i potwierdzają, że jest to solidne i skuteczne narzędzie do kontroli wymagających procesów uzdatniania wody (zmienna jakość wody i zmienne zapotrzebowanie na wodę).
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50