Analizatory ChZT serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków i wód powierzchniowych.

Analizatory ChZT serii EZ7000 są titratorami jednoparametrowymi. Do wyboru są dwie metody roztwarzania.

Metoda dichromianowa:
- EZ7000 standardowy zakres pomiaru: 5 - 100 mg/L O2
- EZ7001 standardowy zakres pomiaru: 40 - 500 mg/L O2
- EZ7002 standardowy zakres pomiaru: 60 - 1000 mg/L O2
- EZ7003 standardowy zakres pomiaru: 80 - 1500 mg/L O2
- EZ7004 standardowy zakres pomiaru: 100 - 10000 mg/L O2

Metoda nadmanganianowa:
- EZ7050 standardowy zakres pomiaru: 0 - 20 mg/L O2
- EZ7051 standardowy zakres pomiaru: 20 - 200 mg/L O2

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Kalibracja na poziomie 25 lub 50% standardowego zakresu
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50