Zapewnienie czystej wody pitnej dla dzieci w Kamerunie

Projekt odzysku wody deszczowej zbieranej na dachu

Gdzie Szkoła Samaccol Binshua w Kamerunie licząca ponad 300 dzieci i pracowników, a także sąsiednie wioski.
Problem Poważny niedobór I niska jakość wody pitnej pochodzącej z pobliskiej zanieczyszczonej rzeki. Około 15-20 zachorowało z tego powodu (z reguły na zatrucie pokarmowe).
Rozwiązanie Zbudowanie na dachu szkoły zbiornika wody deszczowej w celu zgromadzenia wody pitnej wysokiej jakości (bezpiecznej dla zdrowia). Pojemność: 150 m3.
Pierwszorzędny cel: Zapewnienie wody pitnej
Drugorzędny cel: Nawodnienie plonów rolniczych i uprawy zboża, służące zwiększeniu finansów oraz wyżywieniu uczniów i pracowników szkoły.
Ramy czasowe Inicjatywę rozpoczęto w październiku 2014 i zakończono w lipcu 2015
Partnerzy Dotacja firmy Hach oraz wsparcie techniczne specjalistów z Belgii. Budowa przez miejscowych robotników z użyciem lokalnych materiałów.PRZED:Zbieranie wody z okolicznej rzeki

PO:Woda wysokiej jakości prosto z kranu.

Poniższe zdjęcia przedstawiają etapy projektu od początku do końca:


Wykopy zbiornika wody deszczowej prawie zakończone.


Zbiornik wody w budowie


Zbiornik wykończony dachem i włazem wejściowym


Montaż rynien do odbierania deszczówki


Czyszczenie zbiornika przed rozpoczęciem eksploatacji.


Tak, mamy wodę w zbiorniku!

Dobrej jakości woda z kranu!


Szczęśliwe dzieci zgromadzone przy kranach.

Misja Hach

Firma Hach jest dumna z udziału w tym projekcie i pomocy ponad 300 dzieciom. Hasło przewodnie Hach to: Zapewnienie wody dobrej jakości dla ludzi na całym świecie!Poniższe rysunki wykonały dzieci ze szkoły Samaccol Binshua, dotyczą one tematu “Woda to życie” oraz “Zbieranie deszczówki”.