Claros Process Management

Kontakt
 
 • System zapewnia dostęp do danych oraz sposobów rozwiązania problemów, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i zwiększenie wydajności.
 • Rozwiązania RTC (ang. Real Time Control) firmy Hach są kompletnymi systemami gotowymi do natychmiastowego użycia, które służą do regulacji procesów uzdatniania i oczyszczania w czasie rzeczywistym oraz do kontroli wymaganej jakości wody uzdatnionej lub ścieków oczyszczonych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Kontrolowanie procesu jeszcze nigdy nie było tak proste.
 • Zadbaj o wymaganą jakości wody uzdatnionej lub ścieków oczyszczonych ORAZ kontroluj koszty uzdatniania/oczyszczania – nawet w przypadku zmieniających się warunków i niespodziewanych obciążeń szczytowych.

 


Pozbądź się wątpliwości. Zyskaj większą pewność podejmowanych działań. Poznaj zalety Claros.


Czy masz pewność, że Twój obiekt jest efektywny?

Zarządzaj procesem w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem nieustannie zmieniających się warunków.

Tracisz pieniądze na dodatkowe uzdatnianie i oczyszczanie?

Zmniejsz ryzyko i koszty dodatkowego uzdatniania i oczyszczanie.

Oferujemy różne moduły dostosowane do indywidualnych potrzeb:

 • Moduł RTC usuwania fosforu: optymalizuje usuwanie fosforu poprzez pomiar stężenia i przepływu w czasie rzeczywistym oraz regulację ilości dozowanych środków chemicznych.
 • Moduł RTC optymalizacji ciągłego napowietrzania: optymalizuje procesy nitryfikacji poprzez ciągły pomiar azotu amonowego i regulację stężenia tlenu rozpuszczonego w czasie rzeczywistym, zmniejszając zużycie energii elektrycznej.
 • Moduł RTC optymalizacji denitryfikacji naprzemiennej: Continuously measure ammonia and nitrate concentrations to determine the optimal times for nitrification and denitrification.
 • Moduł RTC zagęszczania osadu i moduł RTC odwadniania osadu: służy do kontroli dozowania polimerów w czasie rzeczywistym, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji biogazu i redukcji wymaganych czynności serwisowych oraz stopnia niepewności.
 • Moduł RTC optymalizacji dozowania pożywek: optymalizuje dozowanie pożywek, takich jak mocznik i kwas fosforowy, w przemysłowych oczyszczalniach ścieków w celu zapewnienia właściwej proporcji C/N/P.
 • Moduł RTC pomiaru wieku osadu: oblicza wymaganą ilość nadmiernego osadu w celu dostosowania tlenowego wieku osadu zapewniającego stabilność procesu nitryfikacji i obniżenie kosztów energii przy usuwaniu BZT.
 • Moduł RTC optymalizacji denitryfikacji: optymalizuje przepływ w recyrkulacji wewnętrznej wody zawierającej azotany ze strefy nitryfikacji w odpływie do strefy denitryfikacji. W ten sposób poprawia usuwanie azotu ogólnego i ogranicza ryzyko zakłócenia procesu sedymentacji w osadnikach wtórnych w wyniku procesu denitryfikacji.
 • Moduł RTC optymalizacji denitryfikacji symultanicznej: opracowany z myślą o denitryfikacji symultanicznej w rowach cyrkulacyjnych. Optymalizuje procesy nitryfikacji i denitryfikacji przez dostosowywanie wielkości obszarów przeznaczonych na nitryfikację i denitryfikację na podstawie ciągłego pomiaru azotu amonowego i azotanów. Pozwala to utrzymać stabilne wartości azotu amonowego w odpływie oraz udoskonalić napowietrzanie poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na niespotykaną skalę.