Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Rozwiązania do ciągłego zarządzania procesami pozwalają na zarządzanie procesami oczyszczania w czasie rzeczywistym i gwarantują zgodność z przepisami w zakładzie przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnej pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kontrolowanie procesów jeszcze nigdy nie było tak proste.

Zobacz rozwiązania Claros

Które procesy chcesz usprawnić?Czy chcesz mieć lepszy wgląd w proces w czasie rzeczywistym?

Czy masz obawy dotyczące zgodności z przepisami w zakresie usuwania związków węgla organicznego/ChZT?

Czy masz problemy z osiadaniem osadu, co może powodować problemy ze zgodnością z przepisami?

Czy chcesz obniżyć koszty energii potrzebnej do napowietrzania?

Czy chcesz uzyskać określoną, niezmienną wartość cząstek zawieszonych w mieszaninie (MLSS) lub wiek osadu (SRT)?

Na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, takich jak dane przepływu, OWO, tlenu rozpuszczonego i MLSS, Claros Process Management stale monitoruje rzeczywiste obciążenie na dopływie i warunki pracy instalacji. W oparciu o te analizy obliczane są dynamiczne wartości graniczne — w tym dotyczące dozowania biogennych z zewnętrznych źródeł, intensywności napowietrzania i wieku osadu — co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami i wydajną pracę oczyszczalni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Odpowiednie rozwiązania:

Dozowanie pożywek (RTC-C/N/P)

W biologicznym oczyszczaniu ścieków konieczne jest zachowanie prawidłowego bilansu C/N/P. System RTC C/N/P firmy Hach optymalizuje dozowanie pożywek, takich jak mocznik i kwas fosforowy, w przemysłowych oczyszczalniach ścieków, zapewniając zgodność z normami dotyczącymi ChZT / związków węgla organicznego, NH 4 i PO 4. Koszty odprowadzanych ścieków oraz dodawania środków chemicznych są ograniczone do absolutnego minimum.


Wiek osadu (RTC-SRT)

Prawidłowy wiek osadu oraz poziom zawiesin w mieszance w zbiornikach napowietrzania ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia zgodności i efektywnego energetycznie oczyszczania. System RTC-SRT firmy Hach automatycznie dostosowuje ilość osadu czynnego w celu zapewnienia idealnego stężenia Wo/SRT i st. sm. osadu, zapewniając stabilne usuwanie związków węgla organicznego/ChZT i unikając niepożądanej nitryfikacji.


Regulacja stężenia tlenu rozpuszczonego z użyciem metody całkowicie otwartych zasuw (RTC-MOV)

Wydajne energetycznie systemy napowietrzania (dmuchawy i zasuwy) dostarczają i rozprowadzają powietrze procesowe przy minimalnym ciśnieniu w kolektorze i z minimalną stratą ciśnienia na zaworach powietrza. System RTC-MOV firmy Hach reguluje stężenie tlenu rozpuszczonego w maksymalnie 16 różnych strefach, podając odpowiednie nastawy zaworów powietrza i ciśnienia w kolektorze (lub przepływu powietrza). Rezultatem są niższe koszty i maksymalna dostępna ilość powietrza procesowego tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne./p>


Rozwiązania zmodyfikowane

Nie widzisz rozwiązania, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom? Skontaktuj się z nami, aby omówić opcje związane z Twoim konkretnym wyzwaniem.Czy chcesz mieć lepszy wgląd w proces w czasie rzeczywistym? Czy znasz swoją maksymalną wydajność nitryfikacji i obecnie wymagany współczynnik?

Czy masz obawy dotyczące zgodności z przepisami w zakresie usuwania azotu amonowego lub azotu ogólnego?

Czy stosujesz statyczne stężenia tlenu rozpuszczonego(DO), czy dostosowujesz je w oparciu o ładunek?

Czy stosujesz stałe czasy lub objętości napowietrzania/okresów beztlenowych lub dostosowujesz je w oparciu o rzeczywiste wymagania dotyczące oczyszczania?

Czy chcesz uzyskać określoną, niezmienną wartość cząstek zawieszonych w mieszaninie (MLSS) lub wiek osadu (SRT)?

Na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, takich jak dane przepływu, NH 4-N, NH 3-N, tlenu rozpuszczonego i MLSS, Claros Process Management stale monitoruje rzeczywisty dopływ i warunki pracy instalacji. W oparciu o te analizy obliczane są dynamiczne wartości graniczne — w tym dotyczące stężenia tlenu rozpuszczonego (DO), intensywności napowietrzania, wewnętrznej recyrkulacji, czasu napowietrzania czy wieku osadu — co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami i wydajną pracę oczyszczalni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Odpowiednie rozwiązania:

Nitryfikacja i denitryfikacja poprzez kontrolę włączania/wyłączania (RTC-N/DN)

Zapewnienie zgodności z limitem azotu ogólnego w odpływie oczyszczalni pracujących w trybie przerywanym może być bardzo trudnym zadaniem. Przy stałych okresach nitryfikacji i denitryfikacji praktycznie nie można kontrolować zmiennych warunków dopływu. System RTC-N/DN określa optymalne czasy nitryfikacji i denitryfikacji na podstawie ciągłego pomiaru NH 4-N i NO 3-N. Dzięki temu eliminacja azotu jest maksymalizowana, a zużycie energii przy napowietrzaniu minimalizowane.


Sekwencyjny reaktor biologiczny SBR (RTC-N/DNSBR)

Zapewnienie zgodności z limitem azotu ogólnego w odpływie oczyszczalni pracujących w trybie przerywanym może być bardzo trudnym zadaniem. Przy stałych okresach nitryfikacji i denitryfikacji praktycznie nie można kontrolować zmiennych warunków dopływu. System RTC-N/DNSBR został zaprojektowany z myślą o sekwencyjnych reaktorach biologicznych pracujących w trybie przerywanym. Określa on optymalne czasy nitryfikacji i denitryfikacji na podstawie ciągłego pomiaru NH 4-N i NH 3-N, pozwalając zmaksymalizować eliminację azotu i zminimalizować zużycie energii przy napowietrzaniu.


Jednoczesna denitryfikacja naprzemienna (RTC-SND)

Zapewnienie zgodności z limitem azotu ogólnego w odpływie oczyszczalni wykorzystujących jednoczesną nitryfikację może być bardzo trudnym zadaniem. Przy stałych objętościach nitryfikacji i denitryfikacji praktycznie nie można kontrolować zmiennych warunków dopływu. System RTC-SND określa optymalne objętości procesów aerobowych i anaerobowych na podstawie ciągłego pomiaru NH 4-N i NH 3-N. Dzięki temu eliminacja azotu jest maksymalizowana, a zużycie energii przy napowietrzaniu minimalizowane.


Nitryfikacja (RTC-N)

Zapewnienie zgodności z limitem NH 4-N w odpływie oczyszczalni wykorzystujących nitryfikację i reaktory z przepływem tłokowym może być bardzo trudnym zadaniem. Przy stałych stężeniach tlenu rozpuszczonego (DO) w komorze osadu czynnego praktycznie nie można kontrolować zmiennych warunków dopływu. Na podstawie zmierzonego obciążenia NH 4-N w dopływie oraz stężenia NH 4-N w odpływie rozwiązanie N-RTC oblicza nastawy tlenu rozpuszczonego, zapewniając natychmiastową reakcję na zmiany obciążenia dopływowego i precyzyjną kontrolę stężenia NH 4-N w wypływie z uzyskaniem ustalonych limitów. Dzięki temu zapewniona jest zgodność w zakresie NH 4-N, a zużycie energii do napowietrzania zostaje ograniczone do minimum.


Regulacja stężenia tlenu rozpuszczonego z użyciem metody całkowicie otwartych zasuw (RTC-MOV)

Wydajne energetycznie systemy napowietrzania (dmuchawy i zasuwy) dostarczają i rozprowadzają powietrze procesowe przy minimalnym ciśnieniu w kolektorze i z minimalną stratą ciśnienia na zaworach powietrza. System RTC-MOV firmy Hach reguluje stężenie tlenu rozpuszczonego w maksymalnie 16 różnych strefach, podając odpowiednie nastawy zaworów powietrza i ciśnienia w kolektorze (lub przepływu powietrza). Rezultatem są niższe koszty i maksymalna dostępna ilość powietrza procesowego tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.


Denitryfikacja (RTC-DN)

Zapewnienie zgodności z limitem azotu ogólnego w odpływie oczyszczalni wymaga optymalnego wykorzystania potencjału denitryfikacji. W przypadku zakładów z wewnętrzną recyrkulacją oznacza to, że ze strefy nitryfikacji do strefy denitryfikacji należy przenieść tylko minimalną ilość tlenu rozpuszczonego. Nie można tego osiągnąć przy stałym lub proporcjonalnym do dopływu natężeniu przepływu recyrkulacji wewnętrznej. System RTC-DN został zaprojektowany z myślą o zakładach z recyrkulacją wewnętrzną, dzięki czemu dostępny potencjał denitryfikacji jest wykorzystywany przez kontrolę denitryfikacji NH3-N w odpływie lub napowietrzania odpływu zgodnie z żądaną nastawą. W razie potrzeby w celu wsparcia denitryfikacji można również kontrolować dozowanie zewnętrznych źródeł węgla. Dzięki temu można zapewnić zgodność z limitami azotu ogólnego przy minimalnych potencjalnych kosztach zewnętrznych źródeł węgla.


Denitryfikacja — strefa wahania (RTC-SZ)

Sterownik strefy wahania współpracuje z RTC-N, aby zapewnić maksymalną dostępną objętość denitryfikacji. Następnie obciążenie oczyszczalni umożliwia bezpieczne zmniejszenie objętości nitryfikacji. Strefa 1 pasa napowietrzania może zostać w sposób niezawodny przestawiona na procesy beztlenowe, co znacznie zwiększa potencjał denitryfikacji w oczyszczalni. Można również wykorzystać to do wprowadzenia/rozszerzenia strefy selektora w zakładach w celu poprawy zdolności do osadzania osadu.


Wiek osadu (RTC-SRT)

Prawidłowy wiek osadu oraz poziom cząstek zawieszonych w mieszaninie (MLSS) w komorze napowietrzania mają krytyczne znaczenie dla zapewnienia zgodności i efektywnego energetycznie oczyszczania. System RTC-SRT firmy Hach automatycznie dostosowuje ilość osadu czynnego w celu zapewnienia idealnego stężenia WO/SRT i MLSS, zapewniając stabilną nitryfikację o każdej porze roku.


Rozwiązania zmodyfikowane

Nie widzisz rozwiązania, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom? Skontaktuj się z nami, aby omówić opcje związane z Twoim konkretnym wyzwaniem.Czy chcesz mieć lepszy wgląd w proces w czasie rzeczywistym?

Czy dodajesz środki chemiczne w oparciu o statyczne tempo dozowania, czy też dokonujesz regulacji w zależności od obciążenia?

Czy masz obawy dotyczące zgodności w związku ze szczytami obciążenia?

Czy przewidujesz wprowadzenie niższych wymagań dotyczących zezwoleń?

Czy zdarza Ci się mieć problemy z usuwaniem fosforu biologicznego (Bio-P)?

Na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, takich jak dane przepływu, zawartość ortofosforanów czy fosforu ogólnego, Claros Process Management stale monitoruje rzeczywiste obciążenie na dopływie i warunki pracy instalacji. W oparciu o te analizy obliczane są dynamiczne wartości graniczne — w tym dotyczące dozowania środków strącających — co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami i wydajną pracę oczyszczalni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Odpowiednie rozwiązania:

Strącanie PO 4-P (RTC-P)

Zapewnienie zgodności z limitem fosforu ogólnego w odpływie oczyszczalni stosujących chemiczną eliminację PO 4-P może być bardzo trudnym zadaniem. Przy stałym tempie dozowania środka strącającego nie można praktycznie kontrolować zmiennych warunków dopływu. Na podstawie zmierzonego stężenia PO 4-P system RTC-P oblicza wartość zadaną prędkości dozowania odczynnika strącającego, zapewniając szybką reakcję na zmiany dopływu i precyzyjną kontrolę stężenia PO 4-P do żądanej wartości zadanej. Pomaga to uzyskać zgodność z normą dotyczącą fosforu ogólnego, a koszty środka strącającego i ilość osadu z chemicznego strącania fosforu są minimalne.Czy chcesz mieć lepszy wgląd w proces w czasie rzeczywistym?

Czy proces zagęszczania lub odwadniania osadu jest spójny?

Czy zadowala Cię szybkość procesu zagęszczania lub odwadniania?

Czy występują problemy z ciągami pobocznymi?

Czy dodajesz polielektrolit w oparciu o statyczne tempo dozowania, czy też dokonujesz regulacji w zależności od ładunku?

Na koszt oczyszczania osadów w ściekach wpływa stężenie zagęszczonego, flokowanego lub odwodnionego osadu, a także zużycie polielektrolitu i koagulantu. W oparciu o dane czasu rzeczywistego dotyczące TSS i dopływu, systemy zarządzania procesami Claros stale monitorują rzeczywiste obciążenie i wydajność procesów. Na podstawie tych analiz obliczane są dynamiczne wartości graniczne — w tym dotyczące tempa dozowania środków chemicznych — co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami i wydajną pracę oczyszczalni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.


Odpowiednie rozwiązania:

Zagęszczanie osadu (RTC-ST)

Podstawowe cele w zagęszczaniu osadu to wysoka wydajność gazów w beztlenowej fermentacji osadów, spójność osadu zagęszczonego/odwodnionego i niskie koszty operacyjne. Można to osiągnąć za pomocą systemu RTC-ST, który zarządza całkowitą zawartością zawieszonych substancji stałych (TSS) w zagęszczonym osadzie i filtracie poprzez dostosowanie dozowania polielektrolitu.


Odwadnianie osadów (RTC-SD)

Podstawowe cele w odwadnianiu osadu to niskie koszty usuwania, minimalny negatywny wpływ na zwrot oraz niskie zużycie polielektrolitu. Można to osiągnąć za pomocą systemu RTC-SD, który poprzez regulację dozowania polimerów zarządza całkowitą zawartością zawieszonych substancji stałych (TSS) w zagęszczonym osadzie oraz odcieku.


Flotacja z powietrzem rozpuszczonym (RTC-DAF)

Przy stosowaniu flotacji z powietrzem dąży się przede wszystkim do wysokiego stężenia substancji stałych (TSS) w osadzie oraz niskiego stężenia OWO/TSS w oczyszczonym odpływie. Można to osiągnąć za pomocą systemu RTC-DAF, który kontroluje stężenie TSS w zagęszczonym osadzie i odpływie poprzez odpowiednie dostosowanie pH i dozowania koagulantu oraz polielektrolitu.


Rozwiązania zmodyfikowane

Nie widzisz rozwiązania, które dokładnie odpowiada Twoim potrzebom? Skontaktuj się z nami, aby omówić opcje związane z Twoim konkretnym wyzwaniem.


“Przed zainstalowaniem rozwiązania Claros Process Management zastanawialiśmy się nad dalszym korzystaniem z systemu obsługiwanego ręcznie. Rozmawialiśmy o zatrudnieniu kolejnego pracownika do obsługi procesów DAF. System Claros Process Management pomógł nam zachować zgodność z przepisami. Od czasu uruchomienia go na stałe nie mieliśmy żadnych problemów”

— kierownik ds. utrzymania ruchu

“Pozwoliliśmy firmie Hach przejąć kontrolę niemal netychmiast. W przypadku awarii podzespołu operatorzy mieli możliwość przejścia do trybu awaryjnego, w którym RTC-N przejdzie do domyślnej nastawy DO, lub powrotu do trybu sterowania ręcznego. Operatorzy nie wahali się więc, aby wprowadzić system do pracy w trybie online”

— członek zespołu agencji, Kalifornia (USA)

Brzmi ciekawie? Sprawdź, co Claros może dzisiaj zrobić dla Ciebie.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?