Dziękujemy za skontaktowanie się z nami.

TSeria TU5 znacznie skraca czas niezbędny do uzyskania wiarygodnego pomiaru mętności. Mierzona powierzchnia próbki została zmniejszona o 98%, co redukuje czas niezbędny na jej czyszczenie. Szczelne fiolki do kalibracji, wyeliminowanie potrzeby indeksowania oraz stosowania oleju silikonowego w laboratorium ułatwia wykonanie pomiaru. Dodatkowo mniejsza objętość mierzonej próbki oznacza, że zdarzenia są rejestrowane niemal natychmiast.

Przedstawiciel Hach skontaktuje się z Państwem niebawem.