Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISEF12101 fluorkowa (F-) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISEF121AP
PLN Cena: Kontakt

Laboratory and field probes for use with HQD meters.

Zestaw ISE Intellical do analizy fluorków zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiaru stężenia fluorków (F-) przy użyciu miernika HQD: elektrodę fluorkową ISE Intellical ISEF121, kabel 1 m, butelki o pojemności 500 L roztworów wzorcowych fluorków o stężeniu 0,5 mg/L, 1 mg/L i 2 mg/L firmy Hach, opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem regulatora fluorkowej siły jonowej (ISA) firmy Hach.

  • Praktycznie bezobsługowy
  • Szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych